Till innehåll på sidan

Bedömningsöversikt för måluppfyllelse för lärare och studenter

Aktivera "Bedömningsöversikt för måluppfyllelse" och "Studentöversikt för lärandemål" för att ge både lärare och studenter i kursen tillgång till en sammanfattning av bedömning och måluppfyllelse för olika lärandemål.

Lärare och studenter får tillgång till olika vyer, men båda behöver aktiveras och växlas över till. Både lärarens vy och studentens vy är anpassade för att fungera oavsett om kursen är graderad A-F, VG-U eller P/F.

Aktivera måluppfyllelsevyn för lärare och studenter

För att både lärare och studenter ska kunna växla över till bedömningsöversikten för måluppfyllelse i "Omdömen" (Grades)  behöver du aktivera vyerna från funktionsalternativen i din kurs. Du når funktionsalternativen från kursinställningar, se rubriken "Funktionsalternativ" (Feature options) på sidan Kursinställningar .

Aktivera funktionsalternativen:

  • "Bedömningsöversikt för måluppfyllelse" (Learning Mastery Gradebook)
  • "Studentöversikt för lärandemål" (Student Learning Mastery Gradebook).

Notera: Lärare och studenter har skilda måluppfyllelsevyer och båda behöver aktiveras.

Skärmbild på "Funktionsalternativ" under "Inställningar".
I kursmenyvalet ”Inställningar” är fliken ”Funktionsalternativ” vald och funktionsalternativen ”Bedömningsöversikt för måluppfyllelse” och ”Studentöversikt för lärandemål” är aktiverade.

Använda "Bedömningsöversikten för måluppfyllelse"

När du aktiverat måluppfyllelsevyn får alla lärare i kursen tillgång till en ny bedömningsöversikt i kursmenyvalet "Omdömen" (Grades). Du växlar över till den nya vyn genom att öppna rullgardinsmenyn "Bedömningsöversikt" (Gradebook) och välja "Måluppfyllelse …" (Learning mastery).

Skärmbild på "Omdömen" och gardinsmenyn "Bedömningsöversikt" där "Måluppfyllelse..." är valt.
Måluppfyllelsevyn nås från "Bedömningsöversikt".

Om du vill komma tillbaka till bedömningsöversikten så öppnar du rullgardinsmenyn "Måluppfyllelse" och väljer "Bedömningsöversikt …".

Lärandemål i måluppfyllelsevyn

I bedömningsöversikten för måluppfyllelse hittar du alla lärandemål samt studenternas uppfyllelsegrad för varje mål i en tabell. Precis som den vanliga bedömningsöversikten är varje rad en student, men kolumnerna motsvarar här lärandemål istället för uppgifter eller quiz.

Om du saknar något lärandemål i den här vyn kan du läsa guiden om att lägga till lärandemål .

Bedömningsöversikten för måluppfyllelse är anpassad för att fungera oavsett om kursen är Pass/Fail, A-F eller VG-U. Det innebär att vyn endast visar på vilken nivå måluppfyllelsen ligger.

Det finns fyra nivåer som studenterna kan uppnå:

  • "Överträffar måluppfyllelse" (Exceeds Mastery)
  • "Möter måluppfyllelse" (Meets Mastery)
  • "Nära måluppfyllelse" (Near Mastery)
  • "Långt under måluppfyllelse" (Well Below Mastery).
Skärmbild på Måluppfyllelse med studenterna och deras uppfyllelsegrad för varje mål.
Lärarens vy över studenterna.

Allting över måluppfyllelse kommer visas som "överträffar måluppfyllelse"

Har du satt måluppfyllelse till E, på en A-F skala, kommer

  • E visas som "möter måluppfyllelsen"
  • D-A visas som "överträffar måluppfyllelsen"
  • F visas som "långt under måluppfyllelsen".

Om du vill använda dig av "Nära måluppfyllelse", kan du i ditt lärandemål lägga till en nivå mellan godkänt och underkänt (till exempel Fx). Läs mer om att lägga in fler nivåer i guiden om att lägga till lärandemål .

Hur "Studentöversikten för lärandemål" ser ut för studenterna

Studenterna hittar översikten för lärandemål från samma kursmenyval som läraren, men vyn skiljer sig från lärarens översikt. Studenterna kan se sina resultat och måluppfyllelsegrad genom att välja fliken "Måluppfyllelse" från "Omdömen".

Skärmbild på studentöversikt för lärandemål och måluppfyllelsen som finns under "Omdömen".
Studentöversikten för lärandemål vald, där måluppfyllelsen visas för kursens tre lärandemål.

När studenterna öppnar ett lärandemål kan de se sina resultat i mer detalj samt vilka uppgifter som riktar sig mot just det lärandemålet. Studenterna ser vilka mål som är uppnådda, baserat på beräkningsmetoden för lärandemålet, och om det finns kommande publicerade uppgifter mot just det målet.

Skärmbild på studentvy över lärandemål med uppgifter, resultat och kommande uppgifter.
Students vy av ett valt lärandemål, där uppgifter som riktar sig mot lärandemålet listas, samt sina prestationer, och eventuella kommande uppgifter.
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-17