Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bedömningsöversikt för lärandemål för lärare och studenter

Både lärare och studenter kan få tillgång till en sammanfattning av bedömning och måluppfyllelse för olika lärandemål, om dessa vyer aktiveras i kursen. Bedömningsöversikten för lärare använder samma fyra nivåer av måluppfyllelse för att kunna presentera översikten på ett överskådligt sätt. Det finns även en lärandemålsrapport per student för mer detaljerad information.

Du måste aktivera vyerna som funktionsalternativ 

Bedömningsöversikten för lärandemål är en frivillig funktion i Canvas och måste därför aktiveras per rum i Canvas. Gör så här för att aktivera både lärarens och studenternas vyer: 

 1. Gå till “Inställningar” (Settings) i kursmenyn. 
 2. Byt till fliken “Funktionsalternativ” (Feature options). 
 3. Aktivera följande funktionsalternativ: 
  • "Bedömningsöversikt för måluppfyllelse" (Learning Mastery Gradebook).  
  • "Studenters omdömesbok för lärandemål" (Student Learning Mastery Gradebook). 

Hur du byter vy för bedömningsöversikten 

Bedömningsöversikten för lärandemål är en alternativ vy av den vanliga bedömningsöversikten och hittas därför under “Omdömen” i kursmenyn. Du växlar över till den nya vyn genom att trycka på "Bedömningsöversikt" (Gradebook) [1] och välja "Översikten för lärandemål" (Learning mastery) [2] i rullgardinsmenyn. 

Rullgardinsmenyn för att byta vy i bedömningsöversikten, med siffror som markerar valen.

Utseende på översikten 

I bedömningsöversikten för lärandemålmål hittar du en tabell över alla lärandemål samt studenternas uppfyllelsegrad för varje mål. Precis som den vanliga bedömningsöversikten är varje rad en student, men kolumnerna motsvarar här lärandemål i stället för uppgifter eller quiz.  

Obs! Bara lärandemål visas här, inte “kriterier” i en matris. Om du saknar något lärandemål i den här vyn kan du läsa guiden Skapa lärandemål

Översikten för lärandemål med studenters resultat för flera olika sorters lärandemål.

Det finns fem nivåer som visas i översikten, oavsett vilka nivåer du valt på lärandemålen. Nivåerna är följande: 

 • "Överträffar måluppfyllelse" (Exceeds Mastery). 
 • "Möter måluppfyllelse" (Meets Mastery). 
 • "Nära måluppfyllelse" (Near Mastery). 
 • "Långt under måluppfyllelse" (Well Below Mastery).
 • "Inga bevis" (No Evidence).

Om lärandemålen har bedömts med poäng kommer den uträknade poängen visas i översikten, men annars kommer namnet på en av de fem nivåerna stå utskrivet. Notera att kommentarer i lärandemålen inte följer med till bedömningsöversikten för lärandemål. 

Om du använder andra nivåer än dessa kommer Canvas anpassa dem för denna vy. Hur detta går till förklaras i rubriken “View Course Mastery Levels” i guiden Hur använder jag bedömningsöversikten för lärandemål? (engelska, community.canvaslms.com)

Tillgänglighetsproblem med översikten

Skärmläsare har problem att navigera bedömningsöversikten för lärandemål. Om du använder skärmläsare, undersök gärna de alternativa vyerna som förklaras under rubriken "Vyer för lärandemålsrapport och justeringar".

Användning av översikten 

Hur du använder bedömningsöversikten för lärandemål beror på hur du använder lärandemål, men generellt kan du göra följande: 

 • Se varje students resultat per lärandemål. 
 • Byta plats på lärandemål genom att klicka och dra. 
 • Dölja olika nivåer. 
 • Exportera en CSV-fil över lärandemålen. Lärandemålen visas som poäng även om inga poäng används vid bedömning. 
  • Obs! CSV-filen har separata kolumner för studentens poäng och gränsen för måluppfyllelse, var noga med att läsa av rätt kolumn.  

För en guide över alla funktioner i översikten, gå till Hur använder jag bedömningsöversikten för lärandemål? (engelska, community.canvaslms.com)

Studenternas översikt 

Studenterna får en mer detaljerad vy över sina måluppfyllelser för lärandemål. Läs mer i guiden Hur använder jag översikten för lärandemål för att se måluppfyllelsen i en kurs? (engelska, community.canvaslms.com)

Vyer för lärandemålsrapport och justeringar

Lärandemål kan visas på fler sätt än i bedömningsöversikten för lärandemål. Du kan se en rapport på en individuell students resultat på lärandemål, se vad ett lärandemål är kopplat till och se resultaten per lärandemål.