Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Förbereda för bedömning med lärandemål

Denna steg-för-steg guide förklarar hur du kopplar lärandemål till uppgifter i Canvas via en så kallad “matris” (rubric), med inställningar anpassade till din kurs och användningsområde. Guiden går även igenom vanliga problem som kan uppstå och hur du hanterar dem.

Stegen i guiden

För att förbereda en uppgift för bedömning med lärandemål behöver du gå igenom följande steg:

 1. Koppla lärandemålsmatris till uppgiften.
 2. Välj inställningar för matrisen.
 3. Färdigställ matrisen.
  • Eventuellt varningsmeddelande om uppgiftens poäng.

1. Koppla lärandemålsmatris till uppgiften

För att kunna använda lärandemål i bedömning måste de kopplas till en uppgift via en så kallad "matris" (rubric), vilket är en tabell av lärandemål. Det finns flera sätt att skapa dessa matriser, men den vi rekommenderar är att skapa matrisen direkt i en uppgift.

För att skapa en matris som innehåller lärandemål, gör så här:

 1. Gå till uppgiften dit du vill koppla matrisen.
  • Tips! En quiz skapad i New Quizzes är en typ av uppgift i Canvas och kan därför också ha lärandemål kopplade till sig.
 2. Tryck på knappen “+ Matris” (+ Rubric). Detta skapar en ny matris.
  En uppgift med en markerad "+ Matris" knapp efter uppgiftsinformationen.
 3. Byt ut standardnamnet på din matris till något mer beskrivande.
  En nyskapad matris med standardnamn och standardkriterie redan inlagt.
 4. Radera standardkriteriet som kommer med alla nya matriser.
  • Obs! På grund av en bugg kan du behöva spara matrisen och ladda om sidan innan du kan radera saker från en matris.
 5. Lägg till ett lärandemål genom att trycka på "Hitta lärandemål" (Find outcome) och välj det lärandemål du vill använda från listan.
  • Markering runt "Hitta lärandemål" och en överstruken "Kriterium" knapp.
   Obs! Var noga med att söka upp lärandemål via "Hitta lärandemål" så du inte skapar lokala kriterier i matrisen. Du kan bara se lärandemål i bedömningsöversikten för lärandemål, inte lokala kriterier.
 6. Fortsätt lägga till dina lärandemål via "Hitta lärandemål" tills du lagt till alla du behöver.
  • Tips! Lärandemålen kommer läggas in uppifrån och ned i den ordningen du väljer dem och de kan inte flyttas i efterhand.

Nästa steg är att välja inställningar för matrisen.

Alla sätt att skapa matriser

För den intresserade så listar vi alla sätt att koppla en matris till en uppgift i Canvas:

2. Välj inställningar för matrisen

Matrisens inställningar kontrollerar om och hur poäng hanteras i matrisen, samt om resultatet ska redovisas i bedömningsöversikten för lärandemål. Om du vill använda en matris utan poäng så är det här du ställer in att poängen ska tas bort från matrisen.

Välj de inställningar som passar din användning av matrisen. Du hittar förklaringar av inställningarna under rubriken "välj matrisinställningar" i guiden om att lägga till matriser (engelska, community.canvaslms.com) .

Tips! Om du använder poäng i matrisen och i uppgiften, se gärna till att totalpoängen i matrisen är densamma som uppgiftens poäng. Annars kan studenterna bli förvirrade över vilken poäng som gäller.

3. Färdigställ matrisen

När du är nöjd med matrisen och dess inställningar trycker du på “Skapa matris” (Create rubric) eller “Uppdatera matris” (Update rubric) för att spara den. Både lärare och studenter kommer se den sparade matrisen i slutet av uppgiften.

Eventuellt varningsmeddelande om uppgiftens poäng

Om du valt att använda matrisen för att bedöma uppgiften bör totalpoängen i matrisen vara densamma som uppgiftens poäng. Annars kommer ett varningsmeddelande dyka upp när du sparar din matris och fråga om du vill ändra uppgiftens poäng så den matchar matrisen.

Varningsmeddelandet "Ändra uppgiftens poäng så den matchar matrisen?"

Du har tre val:

 • “Ändra” (Change). Ändrar automatiskt uppgiftens poäng till matrisens totalpoäng och sparar matrisen.
 • “Lämna annan” (Leave different). Sparar matrisen utan att ändra poängen.
 • Stänga varningsrutan med krysset. Tar dig tillbaka till matrisens redigeringsläge.

Var försiktig om du raderar en matris

Det finns inget sätt att återställa raderade matriser i Canvas, men matriser sparas på olika sätt beroende på hur de skapades. Följande lista går igenom de olika fallen.

 • Matriser skapade direkt i en uppgift:
  • raderas helt från kursen om de raderas från uppgifterna.
 • Matriser skapade via kursmenyn:
  • kan raderas från uppgifterna utan att raderas från kursen.
  • raderas helt från kursen om de raderas via “Matriser” i kursmenyn.
 • Matriser kopierade från andra kurser:
  • kan raderas från kursen utan att raderas från originalkursen.
  • finns kvar i kursen även om de raderas från originalkursen, men beter sig då som matriser skapade direkt i en uppgift.

Kontrollera bedömningsschemat

Ibland kan du behöva justera bedömningsschemat om det inte stämmer överens med nivåerna i lärandemålet. Har du till exempel lagt in en matris som bara går till bedömningen C så behöver det även reflekteras i bedömningsschemat.

Läs mer om Bokstavsomdömen och bedömningsscheman .