Till innehåll på sidan

Publicering av omdömen och quizresultat

Vi rekommenderar att studenterna får sina omdömen när bedömningsprocessen är färdig för en uppgift eller quiz och att alla studenter får sina omdömen samtidigt. För uppgifter betyder det att du ställer in manuell publicering av omdömen och för quiz behöver du även begränsa visningen av studentresultaten.

Skillnaden mellan automatisk och manuell publicering

Canvas har två sätt att publicera omdömen: automatiskt och manuellt. Automatisk publicering betyder att en student får sitt omdöme så fort du satt ett omdöme eller skrivit en uppgiftskommentar. Manuell publicering betyder att studenterna får sina omdömen först när du väljer att publicera dem.

Omdömen bör publiceras manuellt för uppgifter med inlämningar och för quiz med frågor som behöver bedömas av en person. Till exempel om studenterna ska skriva en uppsats eller ladda upp en fil.  

Automatisk publicering bör bara användas när omdömet kan sättas automatiskt eller när det är naturligt att studenterna får sina omdömen vid olika tidpunkter. Till exempel quiz som bara innehåller automatbedömda frågor eller en uppgift som används för att spara omdömet på en presentation.

KTH:s mallar har manuell publicering som standard

I KTH:s kursrums och examinationsmallar publiceras omdömen “manuellt” som standard. Du behöver inte göra något. Om du av någon anledning inte använder KTH:s mallar kan du enkelt sätta inställningen för manuellt publicerade omdömen själv enligt instruktionerna på denna sida.

Så ändrar du publicering av omdömen

Manuellt publicerade uppgifter markeras med ordet “Manuell” under uppgiftens titel i bedömningsöversikten medan automatiskt publicerade uppgifter är omarkerade.  

För att ändra en hur en uppgift publiceras, gör så här:

 1. Kontrollera att uppgiften är publicerad.
 2. Gå till “Omdömen” (Gradebook) i kursmenyn.
 3. Placera muspekaren vid uppgiftens namn eller navigera till uppgiften med tangentbordet.
 4.  Tryck på de tre prickarna (alternativen för uppgiften).
 5. I menyn, välj “Policy för omdömespublicering” (Grade Posting Policy).
 6. Välj “manuellt” eller "automatiskt".
 7. Tryck på “Spara”.

Om du ställt in manuell bedömning kan du nu bedöma i SpeedGrader och i bedömningsöversikten utan att störa studenterna. Kom ihåg att du måste publicera omdömena när du är klar.

Obs! Resultatet för quiz visas för studenterna även om du ställer in manuell publicering av omdömen, så kom ihåg att också begränsa visningen av studentresultat.

Publicera omdömena när du är klar med bedömningen

Om du använder manuell publicering måste du aktivt välja att publicera omdömena för studenterna när du är klar med bedömningen.

Obs! Du kan bara publicera omdömen om det finns minst en uppgiftskommentar eller poäng/bokstavsomdöme. Om du bara bedömer med annoteringar eller matriser behöver du alltså kommentera minst en students inlämning innan du kan publicera annoteringarna eller matrisen för alla studenter. Oftast kan du kommentera på test-studenten som skapas när du använder studentens vy, så påverkas ingen faktisk student.

Publicera omdömena såhär:

 1. Gå till “omdömen” i kursmenyn.
 2. Placera muspekaren vid uppgiftens namn eller navigera till uppgiften med tangentbordet.
 3. Tryck på de tre prickarna (alternativen för uppgiften).
 4. I menyn, välj “Publicera omdömen”.
 5. Välj att publicera omdömena antingen för “Alla studenter” eller bara “Bedömda”.
 6. Tryck på “Offentliggör”.

Studenterna kommer nu se sina omdömen och eventuella uppgiftskommentarer.

Hur du begränsar visning av studentresultaten i ett quiz

Du kan begränsa vad Canvas visar för studenterna efter de tagit ett quiz (med New Quizzes), exempelvis så de inte ser vilken poäng de fick. Detta är väldigt användbart om det automatiskt beräknade resultatet är inkorrekt, exempelvis om en fråga i quizet behöver bedömas manuellt.

Kom ihåg att du behöver göra inställningen innan quizet genomförs av studenterna för att det ska ha någon effekt.

Så här begränsar du visningen av studentresultaten:

 1. Öppna quizet i "bygg-läge", det vill säga där du kan redigera frågorna.
 2. Gå till fliken "inställningar" (settings) som du hittar tidigt på sidan.
 3. Aktivera "Begränsa visning av studentresultat" (Restrict student result view).
 4. Specificera eventuellt vad som ska visas. Till exempel kan du visa frågorna och studenternas svar utan att visa poäng eller om de svarat rätt eller fel.

Om du helt döljer studenternas resultat kommer de få ett meddelande om att quizet är inlämnat i stället för att få information om resultatet. Studenterna kommer inte heller se kommentarer du skriver per fråga i quizet.  

Begränsningen kan ändras eller tas bort i efterhand på samma sätt som du skapade begränsingen. Till exempel efter alla studenter tagit ett quiz eller efter du bedömt alla inlämningar i quizet.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-28