Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Funktionen Omdömen i Canvas

I “Omdömen” (Grades) presenteras en översikt över de bedömningar som är gjorda i kursen. Både lärare och studenter kan se bedömningsöversikten men de har olika vyer. Här hittar du länkar vidare till mer information om hur du arbetar med bedömning.

Bedömningsöversikten i Canvas

Bedömningsöversikten ger lärare och studenter en visuell översikt över uppgifter och omdömen. Lärare kan även redigera omdömen direkt i översikten eller gå vidare till SpeedGrader.

Bedömningsöversikten i Canvas

SpeedGrader i Canvas

Skannade tentor till Canvas

Vill du använda en campusförlagd salstentamen men slippa hantera de stora pappershögarna efteråt genom att göra bedömningsarbetet i Canvas SpeedGrader? I examinationsrummet för tentamen kan du med hjälp av funktionen KTH Import Exams enkelt välja att importera studenternas skrivningar som inlämningar i en Canvas Uppgift.

Skannade tentor till Canvas

Med SpeedGrader kan du bedöma studenternas inlämnade uppgifter och quiz. Här förklaras hur du hittar till SpeedGrader och hur du arbetar i SpeedGrader, både för quiz och uppladdade eller inskannade dokument. Du kan även läsa om hur du ger delpoäng och hur du delar ut en uppgift igen.

SpeedGrader i Canvas

Publicering av omdömen och quizresultat

Vi rekommenderar att studenterna får sina omdömen när bedömningsprocessen är färdig för en uppgift eller quiz och att alla studenter får sina omdömen samtidigt. För uppgifter betyder det att du ställer in manuell publicering av omdömen och för quiz betyder det även att du begränsar visning av studentresultaten.

Publicering av omdömen och quizresultat

Så gör du anonym bedömning i Canvas

KTH rekommenderar anonym bedömning när det är möjligt och lämpligt, detta för att ge studenter en likvärdig och rättssäker bedömning. I Canvas finns det två enkla metoder för att bedöma både uppgifter och quiz anonymt. Denna sida förklarar hur du ställer in anonym bedömning, hur du genomför bedömningen och hur du avanonymiserar uppgifter.

Så gör du anonym bedömning i Canvas

Bokstavsomdömen och bedömningsscheman

För att bedöma en uppgift i Canvas med de vanliga betygsskalorna på KTH behöver du använda bokstavsomdömen. Detta underlättar även överföring av omdömen till betyg i Ladok. Bokstavsomdömen kräver hantering av bedömningsscheman. Det går att använda förinställda bedömningsscheman eller skapa egna, samt ställa in ett för hela kursen.

Bokstavsomdömen och bedömningsscheman

Tre metoder att sammanväga resultat

Du kan använda tre olika metoder i Canvas för att sammanväga ett omdöme från flera uppgifter. Du kan använda lärandemål, exportera och arbeta i ett externt program eller använda uppgiftsgrupper. Dessa metoder beskrivs på denna sida.

Tre metoder att sammanväga resultat