Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Så gör du anonym bedömning i Canvas

KTH rekommenderar anonym bedömning när det är möjligt och lämpligt, detta för att ge studenter en likvärdig och rättssäker bedömning. I Canvas finns det två enkla metoder för att bedöma både uppgifter och quiz anonymt. Denna sida förklarar hur du ställer in anonym bedömning, hur du genomför bedömningen och hur du avanonymiserar uppgifter.

När och varför du bör använda anonym bedömning

Du kan läsa mer om varför anonym bedömning är bra, när det passar samt vilka svårigheter som kan uppstå på sidorna om Anonym bedömning .

Metod 1: Dölj studenternas namn enbart i SpeedGrader

Om du vill bedöma anonymt kan du dölja studenternas namn i SpeedGrader. Detta kommer endast påverka SpeedGrader, du kan fortfarande gå till “Omdömen” (Grades) för att se inlämningsstatus och omdömen. Det är även en personlig inställning, namnen kommer bara döljas för dig.

Gör så här innan du börjar bedöma:

  1. I SpeedGrader, tryck på “Inställningar” (Settings), knappen i form av ett kugghjul i övre menyn.
  2. Välj "Alternativ" (Options).
  3. Kryssa i rutan för "Dölj studentnamn i SpeedGrader" (Hide student names in the SpeedGrader).

Studenterna kommer nu läggas i en slumpad ordning där den första studenten i listan kallas “Student 1”, den andra “Student 2” och så vidare. Studenternas ID i adressfältet kommer dock vara densamma som innan namnen doldes, så detta alternativ är inte helt anonymt.

Plagiatgranskning

Om en uppgift ska plagiatgranskas med hjälp av Ouriginal måste du som lärare välja ”Anonym plagieringsgranskning” i inställningarna innan studenterna lämnat in. Det går inte att ändra detta efter att studenterna har lämnat in (eftersom texterna då redan har skickats till analys). Om detta inte ställs in innan kommer studenternas mejladress synas i rapporten.

Läs mer om att Använda Ouriginal i Canvas .

Metod 2: Fullständigt anonym bedömning

Canvas har funktionen “anonym bedömning” som påverkar lärarvyn i både Omdömen och i SpeedGrader, samt anonymiserar studenternas ID i adressfältet. För att göra en anonym bedömning behöver du ställa in det då du skapar en uppgift eller ett New quiz (Classic quiz kan inte anonymiseras).

Gör så här för att ställa in anonym bedömning:

  1. Skapa en uppgift eller quiz (med New Quizzes).
  2. Hitta alternativet “Anonym bedömning”.
  3. Kryssa i ”Bedömare kan inte se studenternas namn” (Graders cannot view student names).
    Alternativet för anonym bedömning i en uppgift, förbockad.
  4. Spara.

Anonymiseringen påverkar SpeedGrader och bedömningsöversikten

När du anonymiserat en uppgift eller quiz så påverkar det vad du ser i SpeedGrader och i bedömningsöversikten. I SpeedGrader döljs studenternas namn precis som i alternativ 1 och studenternas ID anonymiseras i adressfältet, till skillnad från alternativ 1. I bedömningsöversikten döljs all information om den anonymiserade uppgiften eller quizet, förutom dess namn. Kolumnen för uppgiften eller quizet blir grå och tom, du ser varken statusen på studenternas inlämningar eller deras omdömen.

Bedömningsöversikten med två uppgifter, en med inlämningsstatusar och en tom och anonym.

Om du går in i SpeedGrader hamnar du alltid på Student 1, du kan inte välja en specifik students inlämning via bedömningsöversikten.

Återkom till tidigare bedömning

Benämningen på en anonym student i SpeedGrader (till exempel “Student 3”) kan ändras, så den kan komma att syfta på en annan student nästa gång du bedömer. Om du skulle behöva återkomma till en students inlämning kan du använda dig av studentens anonyma ID i adressfältet.

Studentens anonyma ID hittar du i slutet av adressfältet i SpeedGrader: ”canvas.kth.se/[…]&anonymous_id=NNNNN”. Kopiera koden som står i stället för “NNNNN” och spara den för att hitta tillbaka till samma studentarbete vid ett senare tillfälle.

Avklippt adressfält som slutar med 6cr94.
Exempel på ett anonymt ID.

Begränsningar i anonymisering av New Quizzes

Modereringsfliken inne i bygginställningarna för quizet blir inte anonymt. Där kan du som lärare se resultaten på quizet för respektive student. För att behålla anonymiteten bör manuell bedömning av quizfrågor göras via SpeedGrader och inte modereringsfliken.

Utöver detta går det inte att stänga av anonymiseringen av ett quiz.

Avanonymisering sker när omdömen publiceras

När bedömningen är färdig och du publicerar omdömena så avanonymiseras resultaten. Då ser du resultaten i bedömningsöversikten och om du går in i SpeedGrader syns studenternas namn.  

Avanonymisera uppgifter manuellt vid behov

Om du av någon anledning skulle behöva avanonymisera en uppgift innan bedömningsarbetet är klart så går det bra att göra. Gå in i inställningarna för uppgiften och bocka ur rutan ”Bedömare kan inte se studenternas namn” och tryck sedan på spara. Då kommer studenternas namn synas som vanligt.

Obs! Gäller ej för quiz, de kan bara avanonymiseras genom att omdömena publiceras.