Till innehåll på sidan

Så gör du anonym bedömning i Canvas

När det är möjligt och lämpligt så är det rekommenderat att bedöma anonymt för att undvika att förutfattade meningar hos dig som lärare påverkar bedömningen. På denna sida kan du läsa om hur du ställer in anonym bedömning för uppgifter och quiz, hur det fungerar samt hur avanonymisering sker.

I Canvas är det enkelt att bedöma både uppgifter och quiz anonymt, vilket är rekommenderat när det är möjligt och lämpligt. Du kan läsa mer om varför anonym bedömning är bra, när det passar samt vilka svårigheter som kan uppstå på sidorna om Anonym bedömning .

Ställ in anonym bedömning på en uppgift 

Tänk på

Plagiatgranskning

Om en uppgift ska plagiatgranskas med hjälp av Ouriginal måste du som lärare välja ”Anonym plagieringsgranskning” i inställningarna innan studenterna lämnat in. Det går inte att ändra detta efter att studenterna har lämnat in (eftersom texterna då redan har skickats till analys). Om detta inte ställs in innan kommer studenternas mejladress synas i rapporten.

Läs mer om inställningar för Ouriginal .

Om du vill bedöma en uppgift anonymt så ställer du in det i inställningarna för uppgiften. Där kryssar du i ”Bedömare kan inte se studenternas namn” (Graders cannot view student names). Det här kommer påverka lärarvyn i både “Omdömen” (Grades) och i SpeedGrader.

Anonymisera ett quiz 

New Quizzes går att anonymisera, men inte Classic Quizzes. För att anonymisera ett New Quiz gör du på samma sätt som för en uppgift. Inställningen finns i uppgiftsinställningarna för quizet, som du når innan byggläget.

Begränsningar i anonymisering av New Quizzes 

En begränsning i anonymiseringen av New Quizzes är att modereringsfliken inne i bygginställningarna för quizet inte blir anonymt. Där kan du som lärare se resultaten på quizet för respektive student. För att behålla anonymiteten bör manuell bedömning av quizfrågor göras via SpeedGrader och inte modereringsfliken. 

Utöver detta går det inte att stänga av anonymiseringen av ett quiz. 

Anonymiseringen påverkar SpeedGrader och Bedömningsöversikten 

När du valt att anonymisera en uppgift så påverkar det vad du ser i SpeedGrader och i Bedömningsöversikten (Gradebook). I SpeedGrader så ersätts namnen med ”Student X” (där X är ett nummer). I Bedömningsöversikten så är kolumnen för uppgiften grå och du kan inte se studenternas resultat. Det går inte att gå in på en students inlämning via Bedömningsöversikten. Du kan inte heller se vilka studenter som lämnat in sent eller inte alls.

Bilden visar Bedömningsöversikten för två olika uppgifter. "Inlämningsuppgift 1" är inte inställd för anonym bedömning och visar vilka studenter som lämnat in uppgiften. "Inlämningsuppgift 2" är inställd för anonym bedömning och kolumnen visar ingen information om studenternas inlämningar.

Alternativ: Dölj studenternas namn enbart i SpeedGrader 

Om du vill kunna se status för inlämningarna på uppgiften i Bedömningsöversikten men ändå bedöma anonymt så finns ett alternativ där namnen endast döljs i SpeedGrader. När du ska bedöma, tryck på kugghjulet i övre menyn i SpeedGrader. Välj "Alternativ" och kryssa i rutan för "Dölj studentnamn i SpeedGrader". Då kommer studenternas namn döljas i SpeedGrader men du kan fortfarande se kolumnen i Bedömningsöversikten som för en icke-anonym uppgift.  

Återkom till tidigare bedömning 

Om du skulle behöva återkomma till en students inlämning så är det bra att veta att benämningen på studenten som står i SpeedGrader (till exempel “Student 3”) inte alltid kommer att syfta på samma student. Istället finns ett anonymt ID i adressfältet som du kan använda dig av för att återkomma till samma student senare.  

Studentens anonyma ID hittar du i adressfältet i SpeedGrader: ”canvas.kth.se/[…]&anonymous_id=NNNNN”. Denna kod kan du kopiera och spara för att hitta tillbaka till samma studentarbete vid ett senare tillfälle.  

Du hittar anonymt id i adressfältet i SpeedGrader

Avanonymisering sker när omdömen publiceras 

När bedömningen är färdig och du publicerar omdömena så avanonymiseras resultaten. Då ser du resultaten i Bedömningsöversikten och om du går in i SpeedGrader syns studenternas namn. 

Avanonymisera manuellt vid behov

Om du av någon anledning skulle behöva avanonymisera en uppgift innan bedömningsarbetet är klart så går det bra att göra. Gå in i inställningarna för uppgiften och bocka ur rutan ”Bedömare kan inte se studenternas namn” och tryck sedan på spara. Då kommer studenternas namn synas som vanligt. Observera att detta inte fungerar för New Quizzes. 

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-17