Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anonym bedömning

Anonym bedömning är en metod för att uppnå en mer rättssäker examination och bör användas när det är möjligt och lämpligt. På dessa sidor kan du läsa om varför anonym bedömning är bra och om svårigheter som kan uppstå. Du kan också läsa om exempel på bedömningssituationer som passar bra och mindre bra att anonymisera.

Anonym bedömning – när det är möjligt och lämpligt

Anonym bedömning innebär att studenternas identitet är dold för läraren under bedömningen. Detta kan användas för att uppnå rättssäker examination. Anonym bedömning bör användas när det är möjligt och lämpligt, men det ska inte gå ut över den pedagogiska grundtanken med examinationen. När det inte går att anonymisera kan du använda andra metoder för att säkerställa en rättvis bedömning.

Anonym bedömning – när det är möjligt och lämpligt

Varför är anonym bedömning bra?

Anonym bedömning hjälper dig som lärare att minska risken för att förutfattade meningar påverkar bedömningen. Detta ger en trygghet både för lärare och studenter. Det gör även studentrepresentanter mindre utsatta.

Varför är anonym bedömning bra?

Så genomför du anonym bedömning på KTH

Många sätt att examinera på KTH är lämpliga att anonymisera. Flera funktioner, som Uppgifter och New Quizzes i Canvas samt Möbius, har inbyggt stöd för anonym bedömning. Här hittar du mer information om hur du kan anonymisera examination.

Så genomför du anonym bedömning på KTH

Bedömningssituationer där det inte passar med anonym bedömning

Det är inte alltid lämpligt att använda anonym bedömning. Exempelvis är muntliga presentationer och processfokuserad examination olämpliga att anonymisera, och du som lärare behöver säkerställa en likvärdig och rättvis bedömning på andra sätt.

Bedömningssituationer där det inte passar med anonym bedömning

Praktiska svårigheter vid anonym bedömning

Det finns några saker som kan bli svårare och som du behöver vara medveten om när du implementerar anonym bedömning. Viss funktionalitet begränsas i Canvas och det är krångligare att komma tillbaka till en tidigare bedömd student i SpeedGrader. Det blir även svårare att hålla kompletteringar anonyma och du behöver veta hur du hanterar avanonymisering vid fall av disciplinärenden.

Praktiska svårigheter vid anonym bedömning

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination