Till innehåll på sidan

Examination

Stöd, råd och riktlinjer kring examination för kurser som ges på KTH.

* betyder att länken leder till annan del på KTH:s intranät. 

KTH:s riktlinjer för examination

Digital examination

Vid digital examination med anmälan i Ladok ska upppgifter genomföras i examinationsrum i Canvas , inte i kursrum i Canvas.

Scenarioplaneringen reglerar fortsatt vilka examinationsformer som är tillåtna. Rektor fattade under våren 2022 beslut om att nivå LÅG fortsatt kommer gälla. Detta innebär att både digitala examinationer och campusexaminationer får genomföras i olika utsträckning. Läs mer om KTH:s scenarioplanering gällande examination .

Styrdokumentet "Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer"   är beslutat av rektor och reglerar vad som gäller vid KTH i frågor om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer.

Mer stöd angående examination

På följande sidor på KTH:s intranät finner du ytterligare relevant stöd för examination.

Support och FAQ

För tekniska frågor kring examinationsverktyg, kontakta it-support@kth.se .

För administrativa frågor kontakta utbildningsadministrationen på din skola. De hjälper även till med eventuell överföring av tentamensupplägg till tentafunka. Om du inte vet vem du ska vända dig till kan du hitta kontaktpersoner för respektive skola på sidan Kontakt för examination

För frågor kring studenternas kompensatoriska stöd i förhållande till olika examinationsformer, kontakta funka@kth.se .

För pedagogiskt stöd angående digital examination, kontakta e-learning@kth.se .

FAQ för lärare: Vanliga frågor och svar kring examination .