Till innehåll på sidan

Examination

Stöd, råd och riktlinjer kring examination för kurser som ges på KTH.

Hösten 2021

Aktuellt för examination

Snart kommer alla KTHs lärare att få möjligheten att bedöma salstentor i Canvas och SpeedGrader. Läs mer om Skannade tentor till Canvas .

Under hösten 2021 kommer en förstudie att genomföras avseende olika lösningar för examination i datorsal med nedlåsning. Läs mer om Examination i datorsal .

KTH:s riktlinjer för examination

Under hösten 2021 kommer scenarioplaneringen reglera vilka examinationsformer som är tillåtna. Rektorn har fattat beslut att nivå LÅG kommer gälla. Det innebär att både digitala examinationer och campusexaminationer får genomföras i olika utsträckning. Läs mer i KTH:s scenarioplanering gällande examination .

Styrdokumentet reglerar vad som gäller vid KTH i frågor om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer. Riktlinje om kursplan betygssystem och examination

Vid digital examination med anmälan i Ladok ska upppgifter genomföras i examinationsrum i Canvas , inte i kursrum i Canvas.

Stöd för att välja, planera och genomföra

För mer information om examination på KTH, se länkarna nedan eller välj länk genom att navigera i vänstermenyn.

Mer stöd angående examination

På följande sidor i KTHs intranätets finner du ytterligare stöd relevant för examination.

Support och FAQ