Till innehåll på sidan

Hemexamination

På dessa sidor finns exempel och rekommendationer för hur olika examinationsformer, som är tänkta att genomföras utan bevakning och på för studenten valfri plats, kan utformas och utvecklas.

Hemtentamen

Hemtentamen är en examinationsform där studenten får en eller flera uppgifter att genomföra. En hemtentamen kan pågå under flera dagar eller en kortare tidsperiod (timmar). Examinationen genomförs utan övervakning. Examinationsuppgiften bör utformas utefter det faktum att studenten har tillgång till kurslitteratur, material, kommunikation med kurskamrater m.m. På sidan om hemtentamen kan du läsa om vad som är bra att tänka på för att skapa en pedagogisk uppgift för valfri plats som motverkar fusk.

Hemtentamen

Examinationsportfölj

En examinationsportfölj innehåller en samling prestationer som studenten genomför för att visa på måluppfyllelse i en kurs. Portföljen kan variera vad gäller innehåll, arbetsprocess och studenternas inflytande i urvalet. På denna sida ges information om rekommenderat innehåll samt exempel angående redovisning av en examinationsportfölj.

Examinationsportfölj

Utforma skriftliga uppgifter

När studenterna har fri tillgång till andra informationskällor, så som vid en hemtentamen, krävs extra mycket tanke för att examinationen ska genomföras med hög validitet och reliabilitet. På nedan länkad sida finns rekommendationer om vad som är bra att tänka på vid utformning av examinerande uppgifter, främst för att motverka fusk.

Utforma skriftliga uppgifter

Formulera frågor och svarsalternativ till quiz

Vad är viktigt när man skapar en quiz- eller enkätfråga och hur skriver man trovärdiga felaktiga svar? Läs om exempelvis vikten av tydligt språk med få negationer och hur du sätter rätt nivå på frågorna. Du får även tips om när olika svarsformer passar och vad du ska tänka på för att skapa rimliga felaktiga svar.

Formulera frågor och svarsalternativ

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination