Till innehåll på sidan

Hemexamination

På dessa sidor finns exempel och rekommendationer för hur olika examinationsformer, som är tänkta att genomföras utan bevakning och på för studenten valfri plats, kan utformas och utvecklas.

Hemtentamen

Hemtentamen är en examinationsform där studenten får en eller flera uppgifter att genomföra. En hemtentamen kan pågå under flera dagar eller en kortare tidsperiod (timmar). Examinationen genomförs utan övervakning. Examinationsuppgiften bör utformas utefter det faktum att studenten har tillgång till kurslitteratur, material, kommunikation med kurskamrater m.m. På sidan om hemtentamen kan du läsa om vad som är bra att tänka på för att skapa en pedagogisk uppgift för valfri plats som motverkar fusk.

Läs mer om Hemtentamen .

Examinationsportfölj

En examinationsportfölj innehåller en samling prestationer som studenten genomför för att visa på måluppfyllelse i en kurs. Portföljen kan variera vad gäller innehåll, arbetsprocess och studenternas inflytande i urvalet. På denna sida ges information om rekommenderat innehåll samt exempel angående redovisning av en examinationsportfölj.

Läs mer om Examinationsportfölj .

Automatbedömda uppgifter

Material om automatbedömda uppgifter är framtaget för att stödja läraren i arbetet med att utveckla flervalsfrågor eller andra former av automatbedömda uppgifter. Du finner information om bra utformning av frågor både skriftligt och i videon ”Automatbedömda uppgifter i digitala kurser”.

Läs mer om Automatbedömda uppgifter .

Utforma skriftliga uppgifter

När studenterna har fri tillgång till andra informationskällor, så som vid en hemtentamen, krävs extra mycket tanke för att examinationen ska genomföras med hög validitet och reliabilitet. På nedan länkad sida finns rekommendationer om vad som är bra att tänka på vid utformning av examinerande uppgifter, främst för att motverka fusk.

Läs mer om Utforma skriftliga uppgifter .
 

Kontakt angående examination

Har du frågor om eller önskar du handledning angående genomförande av examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination