Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Exjobbskurser i Canvas

Examensarbetet, ofta kallat "exjobbet", är ett självständigt arbete som avslutar studierna på KTH. Exjobbskurser kan vara utformade på olika sätt och Canvas används på olika sätt för att underlätta processen. Här kan du läsa om olika upplägg som används på KTH.

Det skiljer sig mycket mellan olika program och skolor gällande hur man valt att använda Canvas för sina exjobbskurser. Vissa använder inte Canvas alls, andra använder Canvas i viss utsträckning men har en stor del av kursinformationen och stöd på andra platser. Slutligen finns det de som använder Canvas som sin huvudsakliga plattform för exjobbskurserna, och där samlar merparten eller all information och tjänster för studenterna.

Även kurser som använder Canvas i huvudsak skiljer sig åt i hur kursansvarig valt att anpassa rummen för exjobbskurserna. Den största svårigheten verkar vara hur man på ett smidigt sätt ska gruppera och sammanföra olika typer av användare i ett och samma Canvasrum. Det kan vara svårt för handledare att hitta sina studenter, för examinatorer att se studenternas arbeten och för kursansvarig som ska hålla koll på helheten. Dessutom kan det bli förvirrande för studenterna. Denna sida är till för dig som vill veta mer om olika upplägg för exjobbskurser i Canvas.

Innan och i början av examensarbetet

Exjobbskurser kan innebära flera utmaningar, bland annat kring hur man ska informera studenterna om processen innan antagning och hur man ska organisera studenter, handledare och examinatorer i Canvasrummet. Det finns olika sätt att möta dessa utmaningar. 

Använda Canvas innan och i början av examensarbetet

Under examensarbetet

Många delar av examensarbetet sker utanför Canvas, men olika funktioner i Canvas kan vara lämpliga att använda sig av under arbetets gång. Anslag och diskussionsforum kan användas för kommunikation till samtliga studenter, och Canvas bedömningsfunktioner kan användas vid delinlämningar och opponering.

Använda Canvas under examensarbetet

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination