Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH Digicertus Exam

KTH Digicertus Exam är lösningen för nedlåst examination i datorsal. Sidorna riktar sig till examinator, lokalt administrativt stöd samt lärarnära stöd och länkar vidare till specifika guider för respektive roll. Materialet kan även vara bra att läsa för den som planerar att genomföra en skrivning i vanlig sal där studenterna tar med sina egna datorer.

Så går det till

Hur fungerar nedlåst examination med KTH Digicertus Exam i datorsal? Läs mer om processen före, under och efter tentamen. 

Så går det till

Nedlåsning av datorer 

Under en examination med KTH Digicertus Exam så låses datorerna ned med Safe Exam Browser (SEB) för att säkerställa att studenter inte har tillgång till något annat än examinationsmaterialet. Här beskrivs lösningen, hur du tar reda på vilka datorsalar som har lösningen installerat samt hur du beställer nedlåsning för din examination.

Nedlåsning av datorer

Guider för olika roller vid examination i datorsal

Under en examination i datorsal ansvarar olika roller för olika uppgifter. På följande sidor kan du läsa mer om detaljerna kring ansvar och uppgifter för examinatorer, lokalt administrativt stöd samt lokalt lärarnära stöd. Här hittar du också en studentguide med information till studenter som ska skriva en examination i datorsal.

Använda Canvas vid examination i datorsal

Här hittar du rekommendationer och vägledning kring användningen av Canvas vid examination med nedlåsning i datorsal.

FAQ Planering inför examination i datorsal

Här sammanfattas svar på vanligt förekommande frågor för dig som lärare/examinator som ska genomföra en tentamen på dator med KTH Digicertus Exam.

FAQ Planering inför examination med KTH Digicertus Exam

FAQ Pågående examination i datorsal

Här finns beskrivningar av vanliga problem som kan uppstå vid examination i datorsal med KTH Digicertus Exam. Problem kan uppstå med att logga in eller starta Safe Exam Browser (SEB), använda Canvas eller Möbius, eller med hårdvara. Sidan riktar sig till lokalt lärarnära stöd som hjälper tentamensvakter, till exempel vid uppstart.

FAQ Pågående examination med KTH Digicertus Exam