Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FAQ Pågående examination med KTH Digicertus Exam

Här finns beskrivningar av problem som kan uppstå vid examination i datorsal med KTH Digicertus Exam. Problem kan uppstå med att logga in eller starta Safe Exam Browser (SEB), använda Canvas eller Möbius, eller med hårdvara. Sidan riktar sig till lokalt lärarnära stöd som hjälper tentamensvakter, till exempel vid uppstart.

Uppdaterat 28 november 2023

KTH Digicertus Exam - nytt beställningsformulär

Från och med 1 december 2023 ska beställningar av KTH Digicertus Exam göras via ett formulär. Beställningar görs i första hand av tentaadministratörer. Det finns också bestämda datum för när beställningar ska vara gjorda inför omtentorna i december och tentorna i januari. 

KTH Digicertus Exam: ny hantering av beställningar

Det går inte att ändra inställningar i Canvas under pågående tentamen

Under pågående tentamen går det inte att ändra inställningarna för examinationen i Canvas. Om inställningarna förändras efter examinationens start kommer denna förändring inte bli verksam för de studenter som redan påbörjat examinationen. För att förändringarna ska bli verksamma måste studenten logga ut och logga in på nytt, och därmed kommer deras tidigare svar att gå förlorade.

Vi rekommenderar därför att inte göra förändringar under pågående examination och uppmuntrar istället att testa inställningarna i Canvas i god tid före examinationen.

Datorerna startar inte upp med SEB

Alla datorer ska automatiskt starta med Safe Exam Browser (SEB) aktiverat, men ibland kan något ha gått fel med schemaläggningen.

Lösning

Kontakta IT-support om datorerna inte har gått över till SEB-läge 15 minuter innan beställd tid. 

En lösning på plats är att låta studenterna logga in på datorerna med sina egna konton och därefter starta Safe Exam Browser (SEB) från startmenyn. Meddela tentamensadministrationen om att schemaläggningen inte fungerade.

Student har glömt sitt lösenord

Studenterna måste logga in på Canvas med sitt eget konto. Har någon glömt sitt lösenord behöver hen få hjälp att få ett nytt.

Lösning

Studenter som har Mobilt BankID kan byta lösenord på distans. Studenter som inte har Mobilt BankID måste besöka IT-support. Se sidan KTH-konto  för mer information.

Student hittar inte rummet i Canvas 

Studenten måste ha Canvas-rummet där examinationsuppgiften finns i översiktsvyn när hen loggar in på Canvas. Studenten kommer inte komma åt "Alla kurser" utan bara de hen har favoritmarkerat. 

Lösning

Be studenten gå in på Canvas från en annan enhet, exempelvis en webbläsare på en dator eller smartphone, eller från en smartphone genom Canvas-appen. Be studenten sedan gå in under "Alla kurser" och klicka i stjärnan för att favoritmarkera rummet. 

Det går inte att logga in (Stale request) 

Om det har gått en längre tid sedan inloggningssidan laddades utan att någon har loggat in så kan studenten få ett felmeddelande om att det är en "stale request". Problemet var vanligare när SEB startade upp direkt på inloggningssidan, men nu har startsidan ändrats till en sida med en knapp som går till inloggningssidan.

Lösning

Starta om datorn. Då kommer SEB startas upp och det bör fungera att logga in. 

New Quiz-komponent laddar inte

En del av ett New Quiz laddas inte. Till exempel en fråga, bild eller kalkylatorn.

Lösning

Ladda om sidan med hjälp av omladdningsknappen i SEB. Om detta inte löser problemet, kontakta IT-support.

Möbiuskomponent laddar inte

En del av ett Möbiusquiz laddas inte. Frågeinnehåll (t.ex. ekvationer, svarsfält) läses inte in, knappar blir inaktiva osv.

Lösning

Ladda om sidan med hjälp av omladdningsknappen i SEB. Om detta inte löser problemet, testa att:

  • avsluta och öppna SEB igen
  • starta om datorn
  • byta till en annan dator.

Om inget av det löser problemet, kontakta IT-support.

Textinmatning i Möbius försvinner när man tillfälligt navigerar bort från quizet

Detta kan till exempel inträffa när deltagarna ombeds visa sin Canvas-inloggning och sitt ID. När de kommer tillbaka till Möbius är det de har skrivit borta.

Lösning

Möbius sparar information på skärmen (textinmatning) när man klickar på knappar i verktyget. Studenterna kan se till att deras svar sparas genom att antingen klicka på knappen "Next" eller "Previous".

Hårdvaruproblem

En dator, ett tangentbord eller en bildskärm kan sluta fungera.

Lösning

Om det är ett enkelt problem, till exempel att byta tangentbord, gör det. Om problemet är mer komplext eller tar längre tid att åtgärda flyttar du studenten till en annan dator och ringer sedan IT-support för att rapportera problemet.