Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nedlåsning av datorer vid KTH Digicertus Exam

Under en examination med KTH Digicertus Exam så låses datorerna ned med Safe Exam Browser för att säkerställa att studenter inte har tillgång till något annat än examinationsmaterialet. På denna sida beskrivs lösningen, hur du tar reda på vilka datorsalar som har lösningen installerat samt hur du beställer nedlåsning för din examination.

Uppdaterat 28 november 2023

KTH Digicertus Exam - nytt beställningsformulär

Från och med 1 december 2023 ska beställningar av KTH Digicertus Exam göras via ett formulär. Beställningar görs i första hand av tentaadministratörer. Det finns också bestämda datum för när beställningar ska vara gjorda inför omtentorna i december och tentorna i januari. 

KTH Digicertus Exam: ny hantering av beställningar

Så fungerar nedlåsning med Safe Exam Browser (SEB)

När en examination genomförs med KTH Digicertus Exam så startas datorerna automatiskt upp med Safe Exam Browser (SEB). Med SEB får studenterna enbart tillgång till delar av Canvas. Följande delar går att komma åt i Canvas med nedlåsningen:

  • Uppgifter

  • Quiz

  • Moduler samt filer och sidor som är publicerade i moduler

  • Inbäddade tjänster, till exempel Möbiusquiz

Dessa delar av Canvas går att komma åt för alla kursrum studenten har tillgång till. Webben, andra program på datorn samt möjligheter för kommunikation genom Canvas går inte att använda. Det går bara att ha ett fönster uppe i SEB, så om det mot förmodan skulle finnas något i Canvas som studenten ändå kommer åt, så krävs det många klick för att ta sig mellan olika sidor. 

Begränsa åtkomst eller ge tillgång till övriga delar av Canvas 

Eftersom studenter även kommer åt andra kursrum kan nedlåsningen behöva kompletteras för att de inte ska komma åt kursmaterial, exempelvis ordinarie kursrum (om examinationsrum används) och tidigare kursomgångar. Förutom att begränsa åtkomst är det också möjligt att ge tillgång till annat material, till exempel inbäddade tjänster. Läs mer om detta här:

Tänk på att informera studenterna om vilket material de kommer ha tillgång till och vilket material som är otillåtet. 

Använda Möbius med SEB

Det går endast att använda inbäddade Möbiusquiz med SEB. För att bädda in ett Möbiusquiz ska rutan "Öppna det här verktyget i en ny flik" (Load this tool in a new tab) inte vara ikryssad när Möbius kopplas till uppgiften.

Möbius för examination

Tider för nedlåsning

Beroende på om examinationen ligger under en tentaperiod eller mellan tentaperioder kommer tiderna för nedlåsning variera.

Under tentaperioder:

  • Nedlåsningen startar ca 25 minuter innan skrivtidens start.
  • Datorerna återställs tidigast 20 minuter efter skrivtidens slut.

Mellan tentaperioder (exempelvis kontrollskrivningar):

  • Nedlåsningen startar ca 25 minuter innan skrivtidens start.
  • Datorerna återställs tidigast 2 minuter efter skrivtidens slut.

Tiderna för nedlåsning går inte att förlänga. Det är heller inte möjligt att förlänga skrivtiden i Canvas under pågående tentamen, därför är det viktigt att examinationsuppgiften i Canvas är inställd så att tillgänglighetsdatumet ("until") inkluderar en buffert på 20 minuter efter skrivtidens slut. Glöm inte att göra detta även för studenter med förlängd skrivtid (Sektion 2 i Examinationsrum). Läs mer om Rekommenderade inställningar i Canvas

Datorsalar med SEB installerat

För att veta vilka datorsalar som har SEB installerat kan du söka på “Safe Exam Browser” i listan på installerad mjukvara i datorsalar

Observera att SEB endast fungerar på KTH:s Windowsdatorer. 

Beställ nedlåsning

För att använda KTH Digicertus Exam behöver nedlåsning schemaläggas av IT-support. För att beställa nedlåsning, fyll i beställningsformuläret . Sista datum för beställning av nedlåsning är 5 arbetsdagar innan tentaperiodens start. Du hittar datum för aktuella perioder på sidan Tenta- och omtentaperioder samt anmälningstider . För examinationer utanför aktuella perioder ska beställning göras senast 5 arbetsdagar innan examinationstillfället. 

Videoförklaring om examination på nedlåst dator

Denna guide förklarar hur nedlåsningen fungerar och ger en bra överblick på hur examination med nedlåsning ser ut. Videon riktar sig till studenter och finns på sidan Studentguide för examination i datorsal (Studentwebben) . Videon är på engelska.