Till innehåll på sidan

KTH Digicertus Exam, examination i datorsal (60 min)

Är du nyfiken på att genomföra nedlåst examination i datorsal, men vill veta mer om hur nedlåsningen fungerar i praktiken? Denna workshop går igenom hur KTH Digicertus Exam fungerar och låter dig testa själv hur det ser ut för studenterna i datorsalen.

En workshop kan beställas av alla som arbetar på KTH.

Syfte

Syftet med workshopen är att ge en praktisk genomgång av hur nedlåst examination i datorsal ( ) fungerar och vad studenterna kan göra på datorer med nedlåsning. 

Workshopen sker på plats i datorsal

Observera att workshopen behöver ske fysiskt i en datorsal för att det ska gå att visa hur nedlåsningen fungerar. Om det bara är någon enstaka person som ska gå workshopen kan det ske i en obokad datorsal, men om ni är flera som vill gå workshopen behöver ni själva boka en Windowsdatorsal att ha workshopen i. 

Förberedelser

Ingen särskild förberedelse krävs.

Tidsåtgång

 1 timme.

Lärandemål

Efter avslutad workshop ska deltagarna: 

  • Känna till vilka salar som nedlåsning fungerar i.
  • Kunna beställa nedlåsning.
  • Kunna starta upp och stänga ner nedlåsning manuellt.
  • Kunna beskriva skillnaden i hur Canvas fungerar med nedlåsning jämfört med utan.
  • Känna till problem som kan uppstå och lösningar på dessa.
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-01