Till innehåll på sidan

Finn fem fel – felsök examinationsmaterial i Canvas (120 min)

När du som administrativ personal hjälper lärare vid examination i Canvas behöver du kunna felsöka deras examinationsrum. Denna workshop ger dig en teoretisk grund och praktisk, hands-on erfarenhet för den sortens felsökning. Du får även en genomgång i den bakomliggande synkningen mellan olika studieadministrativa system.

En workshop kan beställas av alla som arbetar på KTH.

Syfte

Denna workshop kommer först förklara synkningen mellan de olika studieadministrativa systemen och sedan kommer den modulbaserade examinationsrumsmallen introduceras.

Uppgiften för deltagarna kommer vara att hitta de fel som en hypotetisk lärare gjort när hen skapat en examination och korrigera felen. Examinationen är baserad på den modulbaserade examinationsrumsmallen.

Deltagarna förväntas vara administrativ personal som stödjer lärare vid examination, men behöver inte ha någon erfarenhet i Canvas.

Förberedelser

Ingen särskild förberedelse krävs.

Tidsåtgång

2 timmar.

Lärandemål

Efter avslutad workshop ska deltagarna kunna:

  • Översiktligt förklara hur Canvas synkar med de studieadministrativa systemen (Ladok, Kopps, etc) för att skapa examinations- och kursrum i Canvas, samt hur personer läggs till i de rummen utifrån vilka roller de har.
  • Redogöra för hur de ska göra för att en kursdeltagare (studenter och lärare) läggs till eller tas bort i ett examinations- och/eller kursrum i Canvas, i syfte för att kunna svara på lärares frågor och veta vilka vägar man bör gå för att få det att fungera.
  • Kontrollera att examination/inlämningar är uppladdade/inlämnade i Canvas efter en examination (om det efterfrågas från examinator).
  • Publicera en modul i samband med start av examination om det efterfrågas av examinator.
  • Kontrollera modul inför planerad examination.
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-01