Till innehåll på sidan

Förbereda examination

Inför en digital examination behöver Canvas och andra verktyg förberedas. Här finns workshoppar som ger dig praktisk erfarenhet i det och i att hjälpa andra med förberedelserna.

Beställ workshop

En workshop kan beställas av all personal som undervisar eller är kursadministrativa på KTH. Du hittar instruktionerna på sidan Workshoppar du kan boka av E-lärande .

Finn fem fel – felsök examinationsmaterial i Canvas (120 min)

När du som administrativ personal hjälper lärare vid examination i Canvas behöver du kunna felsöka deras examinationsrum. Denna workshop ger dig en teoretisk grund och praktisk, hands-on erfarenhet för den sortens felsökning. Du får även en genomgång i den bakomliggande synkningen mellan olika studieadministrativa system.

Finn fem fel – felsök examinationsmaterial i Canvas (120 min)

Zoom inför examination (60 min)

Om Zoom ska användas under en examination måste Zoom-mötet förberedas innan. Denna workshop förklarar hur du som administrativ personal i det lokala stödet bör förbereda Zoom åt en examinator. Du får lära dig viktiga inställningar och funktioner i Zoom och ta del av svar på vanliga frågor från exempelvis tentavakter.

Zoom inför examination (60 min)

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-09