Till innehåll på sidan

Möbius för examination

Möbius är ett avancerat quiz-/uppgiftsverktyg. I Möbius kan du utforma uppgifter, vilka genereras algoritmiskt. Det innebär att frågorna kan innehålla variabler, med resultatet att olika studenter får olika inputvärden. Detta görs genom att du använder Möbius- eller Maple-syntax för att skapa uppgifterna.

När ska du använda Möbius för examination? 

Möbius stora styrka ligger i verktygets förmåga att stödja uppgifter där numeriska beräkningar är en viktig faktor. Möjligheten att variera uppgifterna inkluderar möjligheten att dynamiskt förändra uppgiftsformuleringen utifrån studentens tidigare svar. Därmed kan du effektivt använda Möbius i en mångfald av matematiktunga kurser, och även för att ge digitala examinationer. Använd Möbius, ifall du behöver stöd för att kunna evaluera svar som innehåller numeriska beräkningar eller om du behöver större möjligheter att slumpa uppgifter och variabler än vad Canvas quizzar kan erbjuda.

Hur använder du Möbius för examination? 

Om du planerar att använda Möbius för första gången rekommenderar vi att du följer instruktionerna på sidan Möbius introduktion . Längst ner på den sidan finns även bra länkar för den mer vana Möbius-användaren. För att ordna så att Möbius kan användas vid examination behöver du kontakta it-support@kth.se , de kommer då att skapa integrationen mellan Möbius och rätt Canvas kurs- eller examinationsrum.

Använda Möbius i ett examinationsrum i Canvas

Om du vill använda Möbius i ditt examinationsrum, vänligen kontakta it-support@kth.se  för integration till examinationsrummet. Meddela vilken kurs som ska examineras samt tentamenslydelsens uppgiftsnamn i Möbius.

Använda Möbius för examination av flera kurser

Om du planerar att använda Möbius för examination vid mer än ett tillfälle eller för flera av dina kurser (t.ex. TENA och TENB) kan du ansluta dem båda till samma Möbius-klass. Kontakta it-support@kth.se  för integration mellan Möbius och Canvas. För att göra processen tydligare, använd namnet på examinationsrummen till uppgiftsnamnet i Möbius (t.ex. ”Tentamen för XX1234 TEN1: 2021-01-11”).

Mer information 

På följande sidor kan du hitta mer information; Möbius introduktion  och Möbius videoinstruktioner . Om du önskar mer stöd är du alltid välkommen att kontakta e-lärande på KTH: e-learning@kth.se  för frågor rörande pedagogik eller IT-support på KTH: it-support@kth.se  för tekniska frågor.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-07