Till innehåll på sidan

Möbius fakta

Möbius quizzes har många fördelar gentemot Canvas quizzes, både för att göra tentor och för lektionsmaterial. I detta dokument går vi igenom några av de enklare möjligheterna, samt visar kort de mer avancerade.

Att börja använda Möbius har två komplexitetslager.

  1.  Använda Möbius moduler i Canvas
  2. Använda komplexa verktyg och programmering i Möbius

Dock är inte alla fall likvärdiga, utan en del saker är ganska enkla att göra i Möbius utan en djup förståelse av programmeringsverktygen som finns.

Enkla, värdefulla möjligheter

I den här sektionen kollar vi på möjligheter i Möbius quizzes som är enkla att implementera, men är kraftiga.

Avancerad slump

Både Canvas och Möbius kan slumpa fram siffror, vilket de kallar variabler, i en fråga. Det gör att studenterna kan få olika siffror att jobba med på samma fråga. I Canvas går det endast att slumpa siffror mellan två värden (t.ex. − 4 ≤ x ≤ 10) medan Möbius kan slumpa i stort sett varje del av frågan med mycket mer avancerade krav.

Slumpad indata

I Möbius är det enkelt att sätta flera krav på variabler. Det kan vara en enkel variant, som att skapa 5 ≤ x ≤ 35 i steg av 3 (dvs en av 5, 8, 11, 14, ...), eller mer avancerade varianter, som att skapa en N × N matrix med en nollskilld determinant (Möbius community [en]: The scripting needed to generate invertible 3x3 matrices ).

Slump i flera steg

Det är möjligt att slumpa fram en variabel och sen förändra frågan i förhållande till den variabeln. Till exempel, beakta en flervalsfråga om solen.

  • En variabel kan slumpas mellan värdena "Öster" och "Väster".
  • I frågetexten skulle några studenter kunna se "Solen går upp i:", medan andra skulle se "Solen går ned i:".
  • Det valda svaret jämförs sedan med variabeln för att fastställa om det är korrekt.

För att jämföra med Canvas quizzes, där kan hela frågor väljas från en redan skapad samling frågor (frågebanker), medan i Möbius kan alla steg i frågan behandlas av skript.

Inbyggda frågor

Möbius har möjligheten att använda självrättande frågor var som helst, inklusive i en löpande text. Det gör att du som lärare kan ha frågor om materialet på samma sida som materialet själv, utan att behöva skicka studenterna till en separat quiz (som i Canvas dvs).

Utökad respons i flervalsfrågor

Canvas tillåter respons (feedback) för en hel fråga och för varje svarsalternativ i en flervalsfråga med bara ett korrekt svar. Möbius har denna funktion även för flervalsfrågor med flera korrekta svar.

Svar med siffror och enheter

I Möbius kan frågor med numeriska svar även kräva korrekt enhet. Möbius känner till de olika prefix som kan användas och accepterar korrekta svar som ges med ett annat prefix än läraren angivit. Dvs studenterna kan skriva 500 mV, 0.5 V eller 0.0005 kV och Möbius kommer se det som samma svar.

Ledtrådar

I Möbius är det möjligt att lägga till ledtrådar till frågor. Studenterna väljer om de vill se ledtrådarna eller inte och ledtrådarna kan ge poängavdrag för varje ledtråd som visas. Om frågorna är en del av en lektion kommer inget betyg sättas, då är poängen endast för att ge en fingervisning till hur bra studenterna kan lösa uppgiften.

Utökade studentsvar

Möbius kan tolka studenternas svar mycket mer än Canvas kan, dvs Möbius förstår att 3/4 och 0.75 är samma tal och accepterar ekvationer, funktioner och listor som svar. Det gör det möjligt att t.ex. be studenterna skriva in lösningarna på en tredjegradsekvation (som en osorterad lista, dvs -1;1;0 och 0;-1;1 räknas som samma svar) eller skriva in derivatan av den, och det kommer automatisk rättas.

Automatisk handledning

Möbius har så kallade adaptiva frågor ("adaptive question") och uppgifter ("adaptive assignment") som ändras beroende på svaret som studenten gett.

En adaptiv fråga kan exempelvis användas för att gå igenom en lösning steg för steg om studenten gett felaktigt svar på frågan, medan de som svarat rätt går vidare direkt. Det gör det möjligt att hitta var i lösningen som felet uppstod. Det går även att ställa in så att alla måste gå igenom alla steg, för att t.ex. gå igenom stegen i en algoritm.

En adaptiv uppgift är en samling av frågor (adaptiva eller inte) uppdelade i olika grenar ("branches"). Dessa grenar kan ha olika svårighetsgrader eller hantera olika områden, t.ex. enkel, medel och svårt eller teori, förenklade situationer, komplicerade situationer och verklighetsbaserade situationer. I möbius är det möjligt att specificera när studenterna ska förflyttas från en gren till en annan. Ett exempel på hur det kan göras är att byta gren när studenten har svarat rätt/fel x antal gånger på rad/totalt och avsluta uppgiften när studenten har besvarat y antal frågor (eller y antal frågor som besvarats rätt/fel).

Som nämndes tidigare går det att använda adaptiva frågor i en adaptiv uppgift och det går även att slumpa variabler precis som i vilken annan fråga som helst.

Interaktiv slideshow

Canvas kan visa en inspelad slideshow/presentation eller länka mellan sidor, men den har ingen inbyggd slideshow-funktion.

I Möbius finns det en interaktiv slideshow-funktion ("Interactive Narrative") som fungerar liknande som en Möbius lektion där du kan lägga till frågor och variabler i en slide. Det som skiljer det från en lektion är att du kan förändra innehållet (t.ex. stryka under ett ord eller lägga till en mening) med så kallade "transitions". En transition kan manuellt aktiveras av en student eller aktiveras med en tidsinställning. Ljudfiler kan läggas till, antingen uppladdade från en dator eller inspelade i Möbius. Om det är ljud tillagt kommer slideshowen vara lika lång som ljudfilen. En tidsinställd slideshow kan ha pauser inlagda där studenterna kan t.ex. svara på frågor eller själva välja att gå vidare till nästa del av lektionen.

Avancerade möjligheter

De tidigare nämnda kraven kräver enbart lite kunskap om programmering. I fliken "Algorithm" där variablerna definieras använder Möbius en förenklad version av skriptspråket Maple Script. Det är dock möjligt att använda både Möbius Script och Maple Script, för att använda if-statements och for-loopar för att skapa variabler, eller vad som helst som kan programmeras in.

Avancerad automatisk handledning

Det är samma typ av uppgift som tidigare nämnts, en adaptiv uppgift, men istället för en enkel bedömning av när det är dags att byta gren (i stil av "tre frågor på raken är korrekta") så bedöms det algoritmiskt, dvs enligt inprogrammerade kriterier. Även betygsättningen kan vara algoritmisk.

Frågor med interaktiva modeller

Möbius har två färdiga frågetyper med interaktiva modeller: Sketch och Free Body Diagram.

Sketch tillåter dig att skissa rätt svar på en 2D graf och ger studenterna tillgång till de verktyg du använde när de ska svara på frågan. Det gör det möjligt att be dem t.ex. markera i vilka kvadranter sin⁡ θ alltid är negativt eller skissa en specificerad andragradsekvation.

Free Body Diagram är, som namnet antyder, en fråga baserat på ett frikroppsdiagram som du som lärare laddat upp till Möbius (utan krafter inritade eftersom det gör du i Möbius frågeredigeraren). Studenterna ska sedan matcha rätt kraft till rätt ställe och riktning.

HTML-frågor och Math-apps

Dessa två frågetyper låter dig inkludera HTML-kod i frågan eller inkludera en Math App programmerad i Maple. Om du vet hur det kan användas får du gärna göra det, men just nu finns ingen support från KTH för dessa två frågetyper.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-20