Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Möbius fakta

Möbius quiz har många fördelar gentemot Canvas quiz, både för att göra tentor och för lektionsmaterial. På denna sida går vi igenom några av de enklare möjligheterna, samt visar kort de mer avancerade.

Att börja använda Möbius har två lager av komplexitet:

  1. Använda Möbius moduler i Canvas.
  2. Använda komplexa verktyg och programmering i Möbius.

Dock är inte alla fall likvärdiga. En del saker är ganska enkla att göra i Möbius utan en djup förståelse av programmeringsverktygen som finns.

Enkla, värdefulla möjligheter

I den här sektionen kollar vi på möjligheter i Möbius quiz som är enkla att implementera, men som ändå är kraftiga.

Avancerad slump

Både Canvas och Möbius kan slumpa fram siffror, vilket de kallar variabler, i en fråga. Det gör att studenterna kan få olika siffror att jobba med på samma fråga. I Canvas går det endast att slumpa siffror mellan två värden (t.ex. − 4 ≤ x ≤ 10) medan Möbius kan slumpa i stort sett varje del av frågan med mycket mer avancerade krav.

Slumpad indata

I Möbius är det enkelt att sätta flera krav på variabler. Det kan vara en enkel variant, som att skapa 5 ≤ x ≤ 35 i steg av 3 (d.v.s. en av 5, 8, 11, 14, ...). Det kan också vara mer avancerade varianter, som att skapa en N × N matris med en nollskilld determinant.

Slump i flera steg

Det är möjligt att slumpa fram en variabel och sen förändra frågan i förhållande till den variabeln. Till exempel, beakta en flervalsfråga om solen.

  • En variabel slumpas mellan värdena "Öster" och "Väster".
  • I frågetexten ser några studenter "Solen går upp i:", medan andra ser "Solen går ned i:".
  • Det valda svaret jämförs sedan med variabeln för att fastställa om det är korrekt.

I Möbius kan alltså alla steg i frågan behandlas av kod/skript till skillnad från Canvas quiz. I Canvas quiz kan frågetext bara slumpas genom att slumpmässigt välja fullständiga frågor från en redan skapad samling frågor (frågebanker).

Inbyggda frågor

Möbius har möjligheten att använda självrättande frågor var som helst, inklusive i en löpande text. Det gör att du som lärare kan ha frågor om materialet på samma sida som materialet själv, utan att behöva skicka studenterna till en separat quiz (som i Canvas).

Utökad respons i flervalsfrågor

Canvas tillåter respons (återkoppling) för en hel fråga och för varje svarsalternativ i en flervalsfråga med bara ett korrekt svar. Möbius har denna funktion även för flervalsfrågor med flera korrekta svar.

Svar med siffror och enheter

I Möbius kan frågor med numeriska svar även kräva korrekt enhet. Möbius känner till de olika prefix som kan användas och accepterar korrekta svar som ges med ett annat prefix än läraren angivit. Det vill säga, studenterna kan skriva 500 mV, 0.5 V eller 0.0005 kV och Möbius kommer se det som samma svar.

Ledtrådar

I Möbius är det möjligt att lägga till ledtrådar till frågor. Studenterna väljer om de vill se ledtrådarna eller inte och ledtrådarna kan ge poängavdrag för varje ledtråd som visas. Om frågorna är en del av en lektion kommer inget betyg sättas, då är poängen endast för att ge en fingervisning till hur bra studenterna kan lösa uppgiften.

Utökade studentsvar

Möbius kan tolka studenternas svar mycket mer än Canvas. Exempelvis tolkar Möbius 3/4 och 0.75 som samma tal och accepterar ekvationer, funktioner och listor som svar. Det gör det möjligt att t.ex. be studenterna skriva in lösningarna på en tredjegradsekvation eller skriva in derivatan av den och det kommer automatisk rättas.

Automatisk handledning

Möbius har så kallade adaptiva frågor ("adaptive question") och uppgifter ("adaptive assignment") som ändras beroende på svaret som studenten gett.

En adaptiv fråga kan exempelvis användas för att gå igenom en lösning steg för steg om studenten gett felaktigt svar på frågan, medan de som svarat rätt går vidare direkt. Det gör det möjligt att hitta var i lösningen som felet uppstod. Det går även att ställa in så att alla måste gå igenom alla steg, för att t.ex. gå igenom stegen i en algoritm.

En adaptiv uppgift är en samling av frågor (adaptiva eller inte) uppdelade i olika grenar ("branches"). Dessa grenar kan ha olika svårighetsgrader eller hantera olika områden. Du kan även specificera när studenterna ska förflyttas från en gren till en annan. Ett exempel är att byta gren när studenten har svarat rätt eller fel 3 gånger på rad och avsluta uppgiften när studenten har besvarat totalt 15 frågor.

Som nämndes tidigare går det att använda adaptiva frågor i en adaptiv uppgift och det går även att slumpa variabler precis som i vilken annan fråga som helst.

Interaktiv presentation

Canvas kan visa en inspelad presentation eller länka mellan sidor, men den har ingen inbyggd presenations-funktion.

I Möbius finns det en interaktiv presentations-funktion ("Interactive Narrative") där du kan lägga till frågor och variabler i en presentationsbild. Det som skiljer det från en lektion är att du kan förändra innehållet med så kallade "transitions", exempelvis stryka under ett ord eller lägga till en mening. En transition kan manuellt aktiveras av en student eller aktiveras med en tidsinställning.

Ljudfiler kan läggas till, antingen uppladdade från en dator eller inspelade i Möbius. Om det är ljud tillagt kommer presentationen vara lika lång som ljudfilen. En tidsinställd presentation kan ha pauser inlagda där studenterna kan, till exempel, svara på frågor eller själva välja att gå vidare till nästa del av lektionen.

Avancerade möjligheter

Dessa möjligheter kräver viss kunskap om programmering. Möbius använder en förenklad version av skriptspråket Maple Script som du skriver in i fliken "Algorithm". Det är dock möjligt att använda både Möbius Script och Maple Script.

Avancerad automatisk handledning

En adaptiv uppgift kan bedöma när det är dags att byta gren genom en algoritm, d.v.s. enligt inprogrammerade kriterier, i stället för den enklare varianten nämnd tidigare (i stil av "tre frågor på raken är korrekta"). Även betygsättningen kan vara algoritmisk.

Frågor med interaktiva modeller

Möbius har två färdiga frågetyper med interaktiva modeller: Sketch och Free Body Diagram.

Sketch tillåter dig att skissa rätt svar på en 2D graf och ger studenterna tillgång till de verktyg du använde när de ska svara på frågan. Det gör det möjligt att be dem t.ex. markera i vilka kvadranter sin⁡ θ alltid är negativt eller skissa en specificerad andragradsekvation.

Free Body Diagram är, som namnet antyder, en fråga baserat på ett frikroppsdiagram som du som lärare laddat upp till Möbius (utan krafter inritade eftersom det gör du i Möbius frågeredigerare). Studenterna ska sedan matcha rätt kraft till rätt ställe och riktning.

HTML-frågor och Math-apps

Dessa två frågetyper låter dig inkludera HTML-kod i frågan eller inkludera en Math App programmerad i Maple. Om du vet hur det kan användas får du gärna göra det, men just nu finns ingen support från KTH för dessa två frågetyper.