Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tilläggstjänster i Canvas

Här hittar du de tilläggstjänster som kan användas i Canvas. Det finns även möjlighet att koppla in externa tilläggstjänster, så kallade LTI-appar (Learning Tools Interoperability) för att lägga till nya funktioner i Canvas. Du kan också ansöka om att få en LTI-app aktiverad som inte finns idag.

Ansök om aktivering av nya externa applikationer

Du som lärare eller kursansvarig kan ansöka om att lägga till en ny extern tilläggstjänst i Canvas, en så kallad LTI-app. Denna sida förklarar hur du ansöker och processen för granskning av ansökningar. Historiskt är ledtiden ungefär ett kalenderår för en LTI-app, om ansökan godkänns.

Ansök om aktivering av nya externa tilläggstjänster

KTH Play (Kaltura)

KTH Play, ibland kallat Kaltura, är den mediaportal som används på KTH för att spara och dela video och ljudfiler, som sedan lätt kan importeras till Canvas eller andra webbsidor. KTH Play har viss redigeringsmöjlighet och automatgenerad maskintextning tillgängligt. Filerna kan importeras till Canvas på flera sätt.

Använda KTH Play (Kaltura) i Canvas

Möbius

Möbius är ett avancerat quiz-verktyg som rekommenderas när du som lärare önskar skapa uppgifter där numeriska beräkningar är en viktig faktor. Möbius ger dig bland annat möjligheten att evaluera svar som innehåller numeriska beräkningar, att dynamiskt förändra uppgiftsformuleringen utifrån studentens tidigare svar och större möjligheter att slumpa variabler och uppgifter än vad Canvas quizzar kan erbjuda.

Möbius introduktion

Mobilappen "Canvas Teacher"

Med appen “Canvas Teacher” kan du som lärare vara aktiv i kursen via telefonen och bland annat skicka och ta emot meddelanden. Du kan förmedla resultat och omdömen och tidsstyra publicering av visst material. Dock ger KTH ingen support på appen.

Appen "Canvas Teacher"

SCORM

SCORM är en teknisk standard för många produkter inom e-lärande och används ofta för att skapa kursinnehåll. Dock rekommenderas det starkt att använda Canvas Uppgifter (Assignments) eller Quizzar (Quizzes) istället för SCORM, men det är möjligt att importera SCORM-uppgifter till Canvas. Läs vidare för att lära dig hur.

SCORM

Ouriginal

Ouriginal är ett externt verktyg som används för plagieringsgranskning av inlämningsuppgifter i Canvas och ska användas av lärare och examinatorer när studenterna lämnar in textfiler i Canvas. Ouriginal rekommenderas att användas som ett integrerat verktyg i Canvas och "Uppgifter" (Assignments). Du kan se resultatet av granskningen direkt i "Omdömen" (Grades) eller SpeedGrader i en likhetsrapport.

Information om Ouriginal finns på sidorna om Systemstöd för examination .