Till innehåll på sidan

Tilläggstjänster i Canvas

Här hittar du de tilläggstjänster som kan användas i Canvas. Det finns även möjlighet att koppla in externa tilläggstjänster, så kallade LTI-appar (Learning Tool Integration) för att lägga till nya funktioner i Canvas. Du kan också ansöka om att få en LTI-app aktiverad som inte finns idag.

KTH Play (Kaltura)

KTH Play, ibland kallat Kaltura, är den mediaportal som används på KTH för att spara och dela video och ljudfiler, som sedan lätt kan importeras till Canvas eller andra webbsidor. KTH Play har viss redigeringsmöjlighet och automatgenerad maskintextning tillgängligt. Filerna kan importeras till Canvas på flera sätt.

Läs mer på sidan Använda KTH Play (Kaltura) i Canvas .

Mentimenter

Mentimeter är ett webbaserat presentationsverktyg och digitalt system för interaktiva undersökningar i realtid, där deltagarna via en automatiskt genererad kod kan rösta på olika alternativ eller skriva in sina egna svar. Som lärare kan du använda det i presentationer eller i undervisning, både i sal eller på distans över Zoom.

Läs mer om Mentimeter .

Möbius

Möbius är ett avancerat quiz-verktyg som rekommenderas när du som lärare önskar skapa uppgifter där numeriska beräkningar är en viktig faktor. Möbius ger dig bland annat möjligheten att evaluera svar som innehåller numeriska beräkningar, att dynamiskt förändra uppgiftsformuleringen utifrån studentens tidigare svar och större möjligheter att slumpa variabler och uppgifter än vad Canvas quizzar kan erbjuda.

Läs mer på sidan Möbius introduktion .

Ouriginal

Ouriginal är ett externt verktyg som används för plagieringsgranskning av inlämningsuppgifter i Canvas och ska användas av lärare och examinatorer när studenterna lämnar in textfiler i Canvas. Ouriginal rekommenderas att användas som ett integrerat verktyg i Canvas och "Uppgifter" (Assignments). Du kan se resultatet av granskningen direkt i "Omdömen" (Grades) eller SpeedGrader i en likhetsrapport.

Läs mer på sidan Ouriginal i Canvas .

Ansök om aktivering av nya externa applikationer

Om du som lärare eller kursansvarig vill få en ny extern applikation aktiverad i Canvas, en så kallad LTI-app, finns en process för granskning av förslag till nya applikationer.

Läs mer på sidan Ansök om aktivering av nya externa tilläggstjänster .

SCORM

SCORM är en teknisk standard för många produkter inom e-lärande och används ofta för att skapa kursinnehåll. Dock rekommenderas det starkt att använda Canvas Uppgifter (Assignments) eller Quizzar (Quizzes) istället för SCORM, men det är möjligt att importera SCORM-uppgifter till Canvas. Läs vidare för att lära dig hur.

Läs mer på sidan SCORM .

Mobilappen "Canvas Teacher"

Det finns två mobilappar, en för studenter och en för lärare. Med appen “Canvas Teacher” kan du som lärare vara aktiv i kursen via telefonen och bland annat skicka och ta emot meddelanden. Du kan förmedla resultat och omdömen och tidsstyra publicering av visst material. Dock ger KTH ingen support på någon av apparna.

Läs mer på sidan Appen "Canvas Teacher" .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-04