Till innehåll på sidan

SCORM

SCORM är en teknisk standard för många produkter inom e-lärande och används ofta för att skapa kursinnehåll. Dock rekommenderas det starkt att använda Canvas Uppgifter (Assignments) eller Quizzar (Quizzes) istället för SCORM, men det är möjligt att importera SCORM-uppgifter till Canvas. Läs vidare för att lära dig hur.

Canvas stöd för SCORM-filer

Canvas stödjer följande versioner av SCORM: SCORM 1.2 och SCORM 2004 (2:a, 3:e och 4:e versionen).

Det är stark rekommenderat att använda Canvas uppgifter eller quizzar hellre än SCORM-filer på grund av tidigare erfarenheter av problem vid överföring av omdömen från SCORM till Canvas, och för att det är enklare att redigera Canvas egna funktioner i Canvas än det är med SCORM. I undantagsfall kan det användas, men var medveten om de potentiella problemen om du gör det.

En SCORM-fil kan bara importeras som en "bedömd uppgift" (graded assignment) eller "icke-bedömd uppgift" (ungraded assignment), även om det är en quiz eller en diskussion. De kommer fortfarande fungera som det är tänkt.

Hur du importerar en SCORM-fil

  1. I kursmenyn, klicka på SCORM-länken. Detta tar dig till SCORM-sidan.

  2. Klicka på knappen "Ladda upp" (Upload) längst upp i höger hörn.

  3. Leta rätt på filen på din dator och klicka på "Öppna" (Open).

  4. När filen har laddats upp, klicka på rullgardinsmenyn som heter "Välj importeringstyp" (Choose Import Type) och välj att importera SCORM-filen som en bedömd uppgift [1] eller en icke-bedömd uppgift [2]. OBS: det här valet är permanent, det kan inte ändras i Canvas.
    SCORMs rullgardinsmeny för import. De två valen är markerade med siffror.
  5. Klicka på "Klar" (Go) och du är färdig.

Obs! Om materialet inte laddar på en gång kan ditt LTI-verktyg behöva konfigureras om. Kontakta din admin för att få hjälp.

Hantera uppladdade SCORM-filer

Bredvid den uppladdade filen på SCORM-sidan finns tre knappar som låter dig hantera den filen. Knapparna är:

  • Visa uppgiften
  • Förhandsgranska uppgiften
  • Radera uppgiften.

Visa uppgiften

För att visa SCORM-uppgiften i Canvas eller för att redigera uppgiftsdetaljer, klicka på knappen "uppgift" (assignment) vid filen du vill visa.

Uppladdad SCORM-fil. Uppgifts-knappen är markerad.

Du kan också visa uppgiften på sidan för Canvas "Uppgifter" (Assignments). När en SCORM-fil är importerad kan den flyttas till en "uppgiftsgrupp" (assignment group), läggas till "moduler" (modules) och hanteras som vilken annan uppgift i Canvas som helst.

Förhandsgranska uppgiften

Om du vill förhandsgranska SCORM-uppgiften för att se hur studenterna kommer se den, klicka på knappen "förhandsgranska" (preview).

Uppladdad SCORM-fil. Förhandsgranska-knappen är markerad.

Om du utför uppgiften i förhandsgranskningsfönstret så uppdaterar Canvas "poängen" (score) [1] för att visa hur den ser ut för studenterna. Alla uppladdade uppgifter har 100 poäng som standard. För att återställa uppgiften, klicka på knappen "återställ" (reset) [2]. När du är färdig med din förhandsgranskning, klicka på knappen "klar" (done) [3].

Förhandsgranskning SCORM-fil. Siffror vid knapparna i övre höger hörn.

Radera uppgiften

För att radera en SCORM-fil, klicka på knappen "radera" (delete).

Uppladdad SCORM-fil. Radera-knappen är markerad.

Obs! Radera alltid en SCORM-fil from SCORM-sidan, eftersom det också kommer radera den från alla andra ställen i Canvas. Om du istället raderar en SCORM-uppgift från någon annan plats i Canvas kommer den fortfarande synas på SCORM-sidan, och om du försöker öppna den kommer Canvas ge dig ett felmeddelande.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-28