Till innehåll på sidan

Ansök om aktivering av nya externa tilläggstjänster

Du som lärare eller kursansvarig kan ansöka om att lägga till en ny extern tilläggstjänst i Canvas, en så kallad LTI-app. Denna sida förklarar hur du ansöker och processen för granskning av ansökningar. Historiskt är ledtiden ungefär ett kalenderår för en LTI-app, om ansökan godkänns.

Appar prioriteras om de är användbara för hela KTH

Många applikationer är nischade för specifika typer av uppgifter och oftast är det ett fåtal kurser inom samma ämnesområde som har samma behov. Dessa appar får lägre prioritet än appar med större potential, bredare användningsområde och fler befintliga användare.

För att KTH ska ha möjlighet att aktivera applikationen i Canvas behöver den godkännas ur både ett säkerhets- och användningsperspektiv. Avtal med leverantören och personuppgiftsbiträdesavtal kan också behövas beroende på applikationens utformning. Användbarheten testas ofta med ett pilottest och utvärdering i någon eller några kurser.

Vi vill uppmärksamma er på att historiskt är ledtiden ca ett kalenderår för en LTI-app och bara runt en av fyra av inskickade ansökningar går vidare efter en första undersökning. Oftast nekas appar för att GDPR-kraven inte kan uppfyllas.

Ansök via formuläret

För att vi på E-lärande enklare ska kunna hantera din ansökan har vi skapat ett enkelt formulär där vi ber dig beskriva behovet och fördelarna med appen. Vi uppskattar detaljerade beskrivningar och länkar till LTI-appen.

Fyll i formuläret för att komma igång med ansökan.

Formulär - Synpunkter, förbättringsförslag och LTI-ansökan för e-lärande på KTH (nytt fönster).

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-28