Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rekommendationer för Canvas med KTH Digicertus Exam

Det är viktigt att Canvasrummet har rätt inställningar för att examinationen ska kunna genomföras smidigt och rättssäkert. Här kan du läsa mer om de rekommendationer som finns för att använda Canvas under nedlåst examination i datorsal.

Använd examinationsrummet

I de flesta fall är det bäst att använda examinationsrummet som är skapat för examinationstillfället. Då kommer alla anmälda studenter ha tillgång till rummet och det blir tydligt för studenterna. Läs mer om examinationsrum

Publicera ditt Canvasrum

Glöm inte att publicera Canvasrummet för din examination samt din tentamen. Om rummet och tentamen inte är publicerade kommer studenterna inte komma åt innehållet. 

Använd quiz eller uppgifter

För examination i datorsal är det ofta smidigast att använda quiz, eftersom det ger fler möjligheter att begränsa tillgången till uppgiften till de som är i salen.

Läs mer om: 

Det går inte att ändra inställningar i Canvas under pågående tentamen

Under pågående tentamen går det inte att ändra inställningarna för examinationen i Canvas. Om inställningarna förändras efter examinationens start kommer denna förändring inte bli verksam för de studenter som redan påbörjat examinationen. För att förändringarna ska bli verksamma måste studenten logga ut och logga in på nytt, och därmed kommer deras tidigare svar att gå förlorade.

Vi rekommenderar därför att inte göra förändringar under pågående examination och uppmuntrar istället att testa inställningarna i Canvas i god tid före examinationen.

För uppgifter kan endast textinmatning användas

Om du väljer att använda Uppgifter i Canvas kan du endast ta emot studentinlämningar i formatet "textinmatning". Du kan till exempel inte låta studenterna lämna in en fil eftersom datorer under nedlåsning saknar den funktionen. Tänk på att SpeedGraders annoteringsfunktion inte fungerar med formatet "textinmatning".

Läs mer om: 

Ställ in tider för att hinna hantera tekniken 

För att det ska finnas tid för att hantera eventuella tekniska problem rekommenderas följande inställningar för uppgiften:

  • "Inlämningsdatum" (Due): Sätt till examinationens sluttid.

  • "Tillgänglig från" (Available From): Sätt till examinationens starttid.

  • "Till" (Until): Sätt till maxgränsen för förskjutning av skrivtid, vanligen 25 minuter efter examinationens sluttid. Canvas kommer tydligt visa vilka som lämnat in sent. 

Det går inte att förlänga skrivtiden i Canvas under pågående tentamen

Under pågående tentamen går det inte att förlänga skrivtiden i Canvas. Det är därför viktigt att det finns en buffert när man planerar sin tentamen. Ställ in skrivtiden i Canvas så det finns marginal för eventuella förseningar. Se också till att boka sal och nedlåsning så det finns tidsmarginal både innan och efter tentamen. 

Maxgränsen för förskjutning av tid avgörs utifrån vilka tider tentamensvakter och salar är bokade. Fråga din tentamensadministration om vilka tider som gäller för ditt tillfälle. Vid tekniska problem och en eventuell förskjutning av skrivtiden för en eller flera studenter, är det viktigt att hålla sig inom maxgränsen för hur mycket tentamen kan skjutas på. Kom ihåg att även ställa in rätt tider för studenter med kompensatoriskt stöd från Funka (Sektion 2 i examinationsrummet).

Moduler och villkora hederskodex 

Genom att använda moduler i examinationsrummet går det att villkora att studenterna ska ha läst instruktionerna för examinationen innan de får tillgång till tentamen. Det går också att då villkora att hederskodexen måste vara bekräftad för att tentamen ska få genomföras av studenten. Önskar du använda moduler finns en färdig mall att ladda ned till canvasrummet. Läs mer om KTH:s modulbaserade examinationsrumsmall .

Möjlighet att kombinera Canvas med papperssvar 

Om examinationen innefattar moment som passar bättre för studenterna att redogöra för på papper är det möjligt att komplettera inlämningen i Canvas med att papper lämnas in som vanligt av tentamensvakten. Var noga med att ange var och hur studenten förväntas svara om du planerar för att kombinera datorexaminationen med papper. Efter tentamen är det möjligt att läsa in de handskrivna lösningarna till en separat uppgift i Canvas. Läs mer om Skannade tentor till Canvas

Testa uppgifter med nedlåsning 

För att säkerställa att uppgiften fungerar med nedlåsningen är det viktigt att testa den fullständiga lösningen på plats i datorsal. Detta är extra viktigt om kursen använder program utöver Canvas, såsom Möbius. Testa examinationsuppgiften från en sandbox så att alla steg kan genomföras vid testet. Det kan vara bra att ta hjälp av lärare i kursen, en kollega eller det lärarnära stödet. Kontakta it-support@kth.se  om du har frågor om hur du kan testa nedlåsning.