Till innehåll på sidan

KTH:s modulbaserade examinationsrumsmall

För att villkora att hederskodex och tentamensinstruktioner måste hanteras av studenten före själva tentamen rekommenderas denna modulbaserade examinationsrumsmall. Läraren behöver ladda ned den modulbaserade mallen och komplettera med för kursen specifik information samt lägga in examinerande material. Nedan finner du en guide för det som behöver göras.

Mall för examinationsrum - modulbaserad

Den lärare som är van användare av Canvas rekommenderas att ladda ned den modulbaserade mallen från Canvas Common till sitt examinationsrum istället för att använda den enklare uppgiftbaserade mallen som rummet skapats upp med. Mallen finns i både svensk och engelsk version.

Såhär skapas och fungerar examinationsrum

På sidan Examinationsrum i Canvas  kan du läsa mer hur rummen skapas och när de ska används. Om du inte kan hitta ditt examinationsrum bör du läsa om vem som får tillgång när till examinationsrumen samt läsa om processen för och hantering av avpublicerade examinationsrum.

På sidan Hederskodex för examination på KTH  kan du läsa mer om hur hederskodexen kan användas.

Mallens innehåll

Det modulbaserade examinationsrummet har en struktur med moduler där hederskodex och instruktioner inför tentamen måste läsas av studenten för att studenten ska få tillgång till tentamenslydelsen. För att denna låsning av moduler ska fungera måste det finnas material i respektive modul, därför följer det även med en tom uppgift vid importering av denna mall.

Den modulbaserade mallen har följande innehåll:

 • Ett förslag på startsida.
 • Det finns en quiz med hederskodex och en informationssida som måste läsas före tentamen.
 • Det finns två moduler där innehållet i den första modulen måste genomföras innan materialet i den andra modulen blir tillgängligt. Instruktionerna inför tentamen samt hederskodexen är placerad i den första modulen. Tentamensmaterial ska placeras i den andra modulen.
 • "Startsida" (Home), "Moduler" (Modules) och "Omdömen" (Grades) är enda synliga kursmenyvalen. Studenter får lättare att hitta det examinerande materialet och kan inte se andra studenter (eller studentgrupper) då rubriken Personer är inaktiverad för dem. Anslag (Announcements) är förberet för att bli synligt och blir det då ett meddelande publiceras där.
 • Inställningar för kurs och bedömningsöversikten för att passa examination.
  • “Publicera omdömen manuellt” (Manually Post Grades) är valt så att examinator styr när bedömningen ska publiceras för studenterna.
  • "Policy för saknad inlämning" (Late Submission policy) är inställt så att ej inlämnad uppgifter får noll poäng.
  • Anonym bedömning och anonyma lärarnoteringar är aktiverat i Canvasrummet så att funktionerna går att välja då uppgifter skapas.
  • "Kursens bedömningsschema" (Course grading scheme) är aktiverat och satt till KTH:s standard.

Arbeta med rummet och examinationen

Önskar du påbörja arbetet med examinationen före examinationsrummet skapats, rekommenderas du att skapa uppgiften/uppgifterna i din sandbox. Det kan generellt vara bra att alltid påbörja arbetet med examinationen i en sandbox då det där finns större möjligheter att låta kollegor ge feedback och testa uppgiften så att den fungerar som tänkt. Läs mer om att arbeta i en Sandbox

Hantera examinationsrummet inför examinationen

Följande saker behöver göras i examinationsrummet i god tid före tentamen:

 1. Importera mallen till examinationsrummet
 2. Redigera startsida och den villkorade informationssidan
 3. Skapa uppgifter och lägg till dem i modul
 4. Publicera och sätt tillgänglighetsdatum för hederskodex
 5. Publicera rummet och uppgifterna
 6. Använd studentvyn för en sista kontroll

1. Importera mallen till examinationsrummet

För att inte få dubbletter efter importen, radera startsidan och quizen med hederskodexen i examinationsrummet före du importerar den modulbaserade mallen.

Följ Canvas guide för hur du laddar ned från Canvas Common  . KTHs olika mallar hittar du genom att i Canvas Common söka på "kth template". Klicka på den mall som du vill använda och välj "Importera/Ladda ned" (Import/Download), välj vilket rum materialet ska laddas ned till och bekräfta. Nu kan du gå tillbaka till Canvasrummet där det nedladdade materialet återfinns tillsammans med eventuellt redan existerande material. Redigera så att du enbart har kvar det som är relevant för din kurs.

2. Redigera startsida och den villkorade informationssidan

Startsidan och den villkorade informationssidan är bra platser för att ge studenter information och instruktioner inför tentamen. Sidorna behöver redigeras för att passa den specifika examinationen.

Byt till rätt startsida

Rummets startsida behöver bytas till startsidan som kom med mallen. Gå in i navigeringsalternativet "Sidor" (Pages) och tryck på knappen "Visa alla sidor" (Show all pages). Identifiera vilken sida som ska vara den nya startsidan. I den modulbaserade mallen heter startsidan ”Välkommen” eller ”Welcome”. Klicka på de tre punkterna för sidan och välj "Använd som Front Page" (Use as Front Page). Avpublicera den gamla sidan, eller radera den genom att klicka på den sidans tre punkterna och välja "Ta bort" (Delete).

Lägg till kontaktinformation på startsidan

Startsidan har ett förslag på text som kan användas, den behöver dock kompletteras med kontaktuppgifter till examinatorn. När du är inne på sidan, klicka på knappen "Redigera" (Edit). Lägg till information om hur examinatorn kan kontaktas, exempelvis mailadress och telefonnummer. Glöm inte att spara när du är klar.

Redigera den villkorade informationssidan

Den villkorade informationssidan behöver redigeras. Sidan bör innehålla information och instruktioner som studenterna behöver före tentamen. Om du inte vill villkora att studenterna ska läsa informationen inför tentamen rekommenderas du att radera informationssidan och istället skriva relevant information på förstasidan.

För att redigera sidan, välj kursmenyvalet "Sidor" (Pages), välj "Visa alla sidor" (View all pages), och sidan "Instruktioner för tentan" (Instructions for the exam). Redigera sidan och glöm inte att spara när du är klar.

3. Skapa uppgifter och lägg till dem i modul

Lägg in ditt examinerande material, frågor och uppgifter för inlämning till den andra modulen. Rekommendationen är att studenterna får frågorna slumpade från ett quiz och sedan skickar in sina lösningar för tentamens olika frågor i separata Canvasuppgifter. När du har lagt till ditt material i den andra modulen kan du ta bort sidan " Template instructions, DO NOT PUBLISH" från modulen. (Villkoren för andra modulen kan bara göras när något placerats i modulen, sidan med instruktioner om mallen används för att fylla tomrummet innan rätt material kommer på plats).

Om du önskar hjälp med att skapa det examinerande materialet finns en samling detaljerade guider för hur du skapar en uppgift, quiz eller tentamen med slumpade frågor i Canvas. Länkar till samtliga guider finner du på mitten av sidan: Inför examination i Canvas .

För att studenter helt säkert inte ska få tillgång till examinationsuppgiften i förhand så är det viktigt att ingen information om tentans lydelse eller momentet som ska bedömas finns i rubriken till Canvasuppgiften eller quizet. I vissa lägen går den informationen att söka fram även som opublicerad.

4. Publicera och sätt tillgänglighetsdatum för hederskodex

Ställ in tid för hederskodexen så att studenterna kan lämna in den 15 min före tentamen startar.

Gå till kursmenyvalet "Moduler" (Modules). Klicka på quizet som heter "Code of conduct/Hederskodex". Längst ner på sidan för inställningar av quizet hittar du inställningarna för "Tilldela". Ställ in "Tillgänglig från" till 15 minuter före examinationens starttid. Klicka på “Spara och publicera” när du är klar.

5. Publicera rummet och uppgifterna

Publicera examinationsrummet i Canvas i god tid före tentamen. Studenterna ser Canvasrummet först då det är publicerat och det är bra om studenterna får gott om tid på sig för att hitta till rummet. Då har de som eventuellt inte hittar examinationsrummet tid till att ta reda på varför, samt åtgärda problemet. Ett Canvasrum kan publiceras från "Startsida" (Home) genom att trycka på "Publicera" (Publish) Knappen "Publicera" blir grön då rummet är publicerat.

Skärmdump, knappen för att publicera är markerad

Publicera även uppgifterna och modulerna före tentamen så att studenterna kan lära sig att hitta i examinationsrummet före tentamen. Då en uppgift publiceras blir dess rubrik synlig men innehållet visas först enligt tillgänglighetsdatumets inställning i uppgifterna.

6. Använd studentvyn för en sista kontroll

Besök rummet som student med hjälp av studentvyn och kontrollera att allt ser ut som tänkt och fungerar som planerat. På "Startsida" (Home) klicka på "Student vy" (Student view) knappen för att granska kursen som student.

Skärmdump startsida, studentvy är markerat
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-01
Ladda ned kursrumsmall
Examinationsrumsmall
KTH:s modulbaserade examinationsrumsmall
Sandbox
Ladda ned en mall från Canvas Commons