Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s modulbaserade examinationsrumsmall

För att villkora att hederskodex och tentamensinstruktioner måste hanteras av studenten före själva tentamen rekommenderas denna modulbaserade examinationsrumsmall. Läraren behöver ladda ned den modulbaserade mallen och komplettera med för kursen specifik information samt lägga in examinerande material. Nedan finner du en guide för det som behöver göras.

Mall för examinationsrum – modulbaserad

Den lärare som är van användare av Canvas rekommenderas att ladda ned den modulbaserade mallen från Canvas Commons till sitt examinationsrum. Då kan den användas istället för att använda den enklare uppgiftbaserade mallen som rummet skapats upp med. Mallen finns i både svensk och engelsk version och du hittar dem om du söker på "KTH Template Examination room - Module based". Läs mer på sidan Ladda ned en mall från Canvas Commons .

Såhär skapas och fungerar examinationsrum

På sidan Examinationsrum i Canvas  kan du läsa mer hur rummen skapas och när de ska användas. Hittar du inte ditt examinationsrum, läs på den sidan om vem som får tillgång till examinationsrummen och när de får det. Du kan även läsa om processen för och hantering av avpublicerade examinationsrum.

På sidan Hederskodex för examination på KTH  kan du läsa mer om hur hederskodexen kan användas.

Mallens innehåll

Det modulbaserade examinationsrummet har en struktur med moduler där hederskodex och instruktioner inför tentamen måste läsas av studenten för att studenten ska få tillgång till tentamenslydelsen. För att denna låsning av moduler ska fungera måste det finnas material i respektive modul, därför följer det även med en tom uppgift vid importering av denna mall.

Den modulbaserade mallen har följande innehåll:

 • Ett förslag på startsida.
 • Det finns en quiz med hederskodex och en informationssida som måste läsas före tentamen.
 • Det finns två moduler där innehållet i den första modulen måste genomföras innan materialet i den andra modulen blir tillgängligt. Instruktionerna inför tentamen samt hederskodexen är placerad i den första modulen. Tentamensmaterial ska placeras i den andra modulen.
 • "Startsida" (Home), "Moduler" (Modules) och "Omdömen" (Grades) är enda synliga kursmenyvalen. Studenter får lättare att hitta det examinerande materialet och kan inte se andra studenter (eller studentgrupper) då rubriken Personer är inaktiverad för dem. Anslag (Announcements) är förberet för att bli synligt och blir det då ett meddelande publiceras där.
 • Inställningar för kurs och bedömningsöversikten för att passa examination.
  • “Publicera omdömen manuellt” (Manually Post Grades) är valt så att examinator styr när bedömningen ska publiceras för studenterna.
  • Anonym bedömning och anonyma lärarnoteringar är aktiverat i Canvasrummet så att funktionerna går att välja då uppgifter skapas.
  • "Kursens bedömningsschema" (Course grading scheme) är aktiverat och satt till KTH:s standard.
  • "Dölj slutpoäng i studentens bedömningssammanfattning" (Hide totals in student grades summary) är förvald så att inget felaktigt omdöme kommuniceras till studenterna.

Arbeta först i en sandbox

En rekommendation är att skapa uppgifter eller quiz i en sandbox och sen flytta över dem till examinationsrummet. Då finns det större möjligheter för att testa upplägget och få återkoppling från kollegor. En sandbox ger dig även möjlighet att påbörja arbetet med examinationen före examinationsrummet skapats. Läs mer om att arbeta i en Sandbox .

Hantera examinationsrummet inför examinationen

Väldigt kortfattat behöver följande göras i examinationsrummet i god tid före examinationen:

 1. Importera mallen till examinationsrummet enligt guiden Ladda ned en mall från Canvas Commons .
 2. Skapa uppgifter eller quiz och lägg till dem i modul två, den utan hederskodex.
 3. Sätta tillgänglighetsdatum för uppgifter, quiz och hederskodex.
 4. Redigera startsida och den villkorade informationssidan.
 5. Publicera rummet och innehållet.
 6. Granska med studentvyn.

Detta förklaras i mer detalj i instruktionssidan som följer med mallen. Följande checklista förklarar punkterna 3 till 6 i mer detalj och tar även upp andra viktiga saker att kontrollera innan examinationen: Inför examination – checklista för Canvas .