Till innehåll på sidan

KTH:s kursrumsmall i Canvas

Som en hjälp på vägen för lärare att skapa sina kurser i Canvas finns det en färdigskapad kursrumsmall. Mallen innehåller många rekommenderade inställningar för kursrum och kommer med instruktioner i en LÄS MIG-sida. Du kan ladda hem mallen på svenska från Canvas Commons, där du även hittar den senaste versionen av mallen. En viss redigering av mallen krävs innan du fyller den med kursmaterial.

Lätt att göra rätt med kursrumsmall

KTH:s kursrumsmall är framtagen för att förenkla för lärare och studenter, med syftet att göra det lätt att göra rätt. Vi vill förenkla Canvas-användandet för både studenter och lärare och uppmuntra till användning av Canvas mer pedagogiskt inriktade delar.

Mallen innehåller rekommendationer för hur kursrummet kan struktureras och information om var du som lärare kan hitta tips och stöd om Canvas, samt flera rekommenderade inställningar som saknas i de tomma kursrummen.

Alla kursrum i Canvas har KTH:s kursrumsmall som bas.

Canvas Commons har senaste versionen och även mallen på svenska

Senaste versionen av kursrumsmallen går att ladda ned från Canvas Commons, där du även kan hitta en svensk version av mallen. Den svenska versionen av mallen heter "KTH Template Course room sv." Om du håller en kurs i svenska och inte använder den svenska kursrumsmallen, ska du gå till inställningar i canvasrummet och ändra språket till svenska.

Den engelska mallen som ligger i Canvas Commons blir standard i alla kursrum ca 6 månader efter uppdatering. Detta för att kursrummen skapas automatiskt i förtid med den mall som finns tillgänglig då. Men laddar du ned mallen från Canvas Commons kringgår du väntetiden.

Läs mer om nedladdning från Canvas Commons på sidan Ladda ned en mall från Canvas Commons .

Obs! Om ditt kursrum redan har en startsida kommer den inte bytas ut automatiskt när du importerar materialet från Commons. Du måste manuellt byta till den nya startsidan.

Läs mer om hur du byter startsida på sidan Startsidan i Canvas .

Kursrumsmallens innehåll

Mallen innehåller följande inställningar och förskapat innehåll:

 • Kursnavigeringen är begränsad till de viktigaste funktionerna för studenter. Resterande är gömda för att förenkla kursnavigeringen. Funktionerna som visas är:
  • "Startsida" (Home), för att välkomna dina studenter till kursen.
  • "Kursöversikt" (Syllabus), för att länka till kurs-PM.
  • "Moduler" (Modules), för att ge kursen en lättnavigerad struktur.
  • "Anslag" (Announcements), för att låta dig som lärare kommunicera ut information till alla i kursen samtidigt.
  • "Personer" (People), för att ge studenterna tillgång till gruppfunktioner.
  • "Uppgifter" (Assignment), för att studenterna ska kunna hitta deras kursuppgifter (bör döljas om du länkar uppgifterna i moduler i stället).
  • "Omdömen" (Grades), för att studenterna ska kunna se deras omdöme för alla uppgifter i kursen.
 • Startsidan innehåller en kort förklaring av mallen samt ett förslag på ett utseende på startsidan.
 • Kursöversikt har sökfönstret för “Kurs- och programkatalogen” inbäddad (kan redigeras till “Om kursen” för din kurs).
 • Moduler innehåller
  • En LÄS MIG-sida med en kort förklaring av mallen samt länkar till användbara resurser.
  • Förslag på en kursinformationsmodul.
  • Exempel på hur du kan strukturera en modul.
 • Ett anslag är skapat för att visa hur det ser ut om de väljs att visas på startsidan. Anslaget inkluderar information om hur funktionen aktiveras och avaktiveras.
 • Inställningar för kurs och bedömningsöversikten
  • “Publicera omdömen manuellt” (Manually Post Grades) är valt för att omdömen ska offentliggöras för alla studenter samtidigt, när du som lärare väljer att göra det.
  • "Kursens bedömningsschema" (Course grading scheme) är aktiverat och satt till KTH:s standard.

Hantera kursrumsmallen innan kursuppbyggnad

Innan du kan börja bygga din kurs bör du först gå igenom följande steg:

 1. Läs startsidan och LÄS MIG-sidan
 2. Redigera startsidan
 3. Hantera anslag
 4. Hantera kursöversikten
 5. Hantera kursens bedömningsschema
 6. Gå igenom checklistan.

1. Läs startsidan och LÄS MIG

Startsidan som följer med mallen har korta instruktioner som sedan förklaras mer i LÄS MIG-sidan. Vi rekommenderar att du läser igenom instruktionerna innan du börjar redigera kursrummet.

2. Redigera startsidan

För att startsidan ska kunna användas är det starkt rekommenderat att du raderar all kursiv text på sidan när du läst klart den och byter ut all information inom hakparenteser till det som gäller din kurs, alternativt att du skriver en helt egen startsida.

För att redigera startsidan, klicka på knappen "Redigera" (Edit) när du är på sidan. Redigera sedan startsidan så den ser ut som du vill att det ska göra och spara dina ändringar.

Läs mer om Startsidan i Canvas .

Läs mer om Textredigeraren i Canvas (engelska, community.canvaslms.com) .

3. Hantera anslag

På mallens startsida ser du även ett anslag. Anslaget innehåller information till dig som lärare om hur du aktiverar eller inaktiverar att anslagen visas på startsidan, gå till "Anslag" i kursmenyn för att läsa det. Information i mallens anslag är inget som studenterna behöver läsa och du kan därför radera anslaget efter du läst det.

För att radera anslaget, bocka i kryssrutan bredvid det och klicka på papperskorgen bredvid knappen för att lägga till nya anslag, alternativt klicka på de tre punkterna till höger om anslaget och välj "Ta bort" (Delete).

Läs mer om Anslag .

4. Hantera kursöversikten

Kursöversikten innehåller en kort text du bör läsa och redigera eller radera, samt kommer med sökfönstret för “Kurs- och programkatalogen” inbäddad.  

Om du lämnar inbäddningen som den är kan studenterna kan söka på kursens kurskod för att hitta “Om kursen”. Vi rekommenderar då att du skriver in vad de ska söka på i instruktionerna på sidan.

Om du som lärare eller kursansvarig vill redigera inbäddningen så den direkt går till “Om kursen” för din kurs kan du göra det utan att förstå HTML:

 1. Klicka på “Redigera” för att öppna redigeringsläget.
 2. Under textrutan, bredvid ordräknaren, finns knappen för att öppna HTML-redigeraren. Knappen har tecknen “</>” på sig.
 3. När du har öppnat HTML-redigeraren bör du hitta en rad som börjar med “<p><iframe” längst ned. Där ska du se en webbaddress. Byt ut slutet på addressen till “/kurser/kurs/XXYYYY” i stället för “/kurser/sokkurs” eller “/kurser/sokkurs?l=en”, där XXYYYY är kurskoden för din kurs.
 4. Tryck på knappen “Uppdatera kursöversikt”.

5. Hantera kursens bedömningsschema

Kursrumsmallen kommer med KTH:s standardiserade bedömningsschema för att underlätta överföringen av omdömen till Ladok genom funktionen “Transfer to Ladok”.

Om du vill skapa ett eget bedömningsschema, byta ut kursens bedömningsschema eller avaktivera funktionen, läs vidare på sidan om bedömningsöversikten , under rubriken "Bedömningsscheman förenklar överföring till Ladok".

6. Gå igenom checklistan

Innan du börjar lägga in material i ditt kursrum rekommenderar vi på E-lärande att du läser igenom de checklistor vi skapat för att försäkra dig om att du inte missat ett viktigt steg, speciellt checklistan Skapa kursrum i Canvas .

När det börjar närma sig kursstart rekommenderar vi också att du tittar igenom checklistan Inför kursstart i Canvas .

Så funkar kursrumsmallen i Canvas

Se videon om Nyheter om Canvas och kursrumsmall, Lunch 'n' Learn webbinarium (KTH Play) .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-28
Kursrumsmall
Examinationsrumsmall
Modulbaserad examinationsrumsmall
Mall för livslångt lärande-kurser
Sandbox
Ladda ned en mall från Canvas Commons