Till innehåll på sidan

KTH:s kursrumsmall i Canvas

Som en hjälp på vägen för lärare att skapa sina kurser i Canvas finns det en färdigskapad kursrumsmall. Mallen innehåller många rekommenderade inställningar för kursrum och kommer med instruktioner i en LÄS MIG-sida. Du kan ladda hem mallen på svenska från Canvas Commons. En viss redigering av mallen krävs innan du fyller den med kursmaterial.

Lätt att göra rätt med kursrumsmall

KTH:s kursrumsmall är framtagen för att förenkla för lärare och studenter, med syftet att göra det lätt att göra rätt. Vi vill förenkla Canvas-användandet för både studenter och lärare och uppmuntra till användning av Canvas mer pedagogiskt inriktade delar.

Mallen innehåller rekommendationer för hur kursrummet kan struktureras och information om var du som lärare kan hitta tips och stöd om Canvas. Den innehåller även flera rekommenderade inställningar som saknas i de tomma kursrummen.

Få mallen på svenska från Canvas Commons

Alla kursrum i Canvas har den engelska versionen av KTH:s kursrumsmall som bas, av tekniska skäl. Du kan ladda ned den svenska versionen av mallen från Canvas Commons, den heter "KTH Template Course room sv." Om du håller en kurs i svenska och inte använder den svenska kursrumsmallen ska du ändra språket till svenska under inställningar i canvasrummet.

Läs mer om att Ladda ned en mall från Canvas Commons .

Kursrumsmallens innehåll

I följande lista hittar du mallens inställningar och förskapat innehåll. Eftersom alla kursrum skapas automatiskt 6 månader i förtid kan listan skilja sig från verkligheten i vissa detaljer.

 • Kursnavigeringen är begränsad till de viktigaste funktionerna för studenter. Resterande är gömda för att förenkla kursnavigeringen. Funktionerna som visas är:
  • "Startsida" (Home), för att välkomna dina studenter till kursen.
  • "Kursöversikt" (Syllabus), för att länka till kurs-PM.
  • "Moduler" (Modules), för att ge kursen en lättnavigerad struktur.
  • "Anslag" (Announcements), för att låta dig som lärare kommunicera ut information till alla i kursen samtidigt.
  • "Personer" (People), för att ge studenterna tillgång till gruppfunktioner.
  • "Uppgifter" (Assignment), för att studenterna ska kunna hitta deras kursuppgifter (bör döljas om du länkar uppgifterna i moduler i stället).
  • "Omdömen" (Grades), för att studenterna ska kunna se deras omdöme för alla uppgifter i kursen.
 • Startsidan innehåller en kort förklaring av mallen samt ett förslag på ett utseende på startsidan.
 • Kursöversikt har sökfönstret för “Kurs- och programkatalogen” inbäddad (kan redigeras till “Om kursen” för din kurs).
 • Moduler innehåller
  • En LÄS MIG-sida med en kort förklaring av mallen samt länkar till användbara resurser.
  • Förslag på en kursinformationsmodul.
  • Exempel på hur du kan strukturera en modul.
 • Ett anslag är skapat för att visa hur det ser ut om de väljs att visas på startsidan. Anslaget inkluderar information om hur funktionen aktiveras och avaktiveras.
 • Inställningar för kurs och bedömningsöversikten
  • “Publicera omdömen manuellt” (Manually Post Grades) är valt för att omdömen ska offentliggöras för alla studenter samtidigt, när du som lärare väljer att göra det.
  • "Kursens bedömningsschema" (Course grading scheme) är aktiverat och satt till KTH:s standard.
  • "Dölj slutpoäng i studentens bedömningssammanfattning" (Hide totals in student grades summary) är förvald så att inget felaktigt omdöme kommuniceras till studenterna.

Hantera kursrumsmallen innan kursuppbyggnad

För att komma igång med din kurs bör du först gå igenom följande steg:

 1. Redigera de medföljande exempel på startsida, anslag och kursöversikt. De kommer med mall-text i kursivt som du bör ta bort.
 2. Hantera kursens bedömningsschema. Mer information finns på sidan Bokstavsomdömen och bedömningsscheman .
 3. Lägg in ditt kursmaterial.
 4. Publicera materialet och kursrummet.
 5. Granska med studentvyn.

Detta förklaras i mer detalj i checklistan Inför kursstart i Canvas .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-29