Till innehåll på sidan

Inför kursstart i Canvas

När du är klar med ditt kursrum, kan det vara bra att du för säkerhets skull går igenom några viktiga saker innan kursstarten.

Summering av checklistan

Följande punkter tas upp på denna sida:

 • Publicera kurs och innehåll.
 • Granska kursen i studentvyn .
 • Kontrollera relevanta datum.
 • Kontrollera länkar.
 • Kontrollera dina moduler .
 • Utseende på mobiltelefon och liknande enheter.
 • Verifiera studenter via Personer-fliken.

Publicera kurs och innehåll

Tips för startsidan

Startsidan går att ändra närsomhelst. Använd till exempel en välkomstsida i början av kursen och byt ut den efter ett tag till sidan med alla moduler. Läs mer om funktionen sidor i Canvas .

Glöm inte att publicera allt innehåll som du vill att studenterna ska se. Det gäller även rubriker i moduler. Kontrollera synlighet för enstaka delar och hela moduler och säkerställ att de är publicerade. Publicerade objekt och moduler har en grön bock på höger sida, opublicerade har en grå cirkel med en linje igenom.

Kom ihåg att kontrollera att uppgifter och quiz är publicerade och synliga för studenterna. Glöm heller inte att publicera din kurs! 

Du kan när som helst avpublicera innehåll som du inte vill att studenterna ska se. En opublicerad modul döljs för studenter även om innehållet i modulen publiceras.

Hur publicerar jag min kurs? (community.canvaslms.com) .

Granska kursen i studentvyn

Granska kursens innehåll med hjälp av studentvyn för att se hur kursen ser ut för studenterna.  Studentvyn lägger till en teststudent i kursrummet. Efter användning av studentvyn, gå till "Omdömen" (Grades) som lärare för att se de eventuella inlämningar du gjort med teststudenten.

  Hur du använder studentvyn (community.canvaslms.com) .

Kontrollera relevanta datum

Tips för att lättare ändra inlämningsdatum

I Kalendern kan du själv använda alternativet dra-och-släpp för att lättare ändra inlämningsdatum. Notera att Kalendern endast visar bedömda och publicerade uppgifter, quiz, diskussioner och händelser med inlämningsdatum.

Ett enkelt sätt att få överblick över inlämningsdatum i kursen är att klicka på Kalender i den globala navigeringsmenyn. Färglägg den kurs du vill kontrollera så kommer kursens inlämningsdatum visas.

Om det finns uppgifter som är låsta till en särskild inlämningstid hittar du dessa i "Uppgifter" (Assignments) i kursmenyn.

Kontrollera länkar

Det finns en funktion som hjälper dig att kontrollera länkar i kursrummet så de inte är brutna. Gå till "Inställningar" (Settings) i kursmenyn, klicka sedan på Validera länkar i innehållet till höger.  Hur validerar jag länkar? (community.canvaslms.com)

Kontrollera dina moduler

Om du använder Moduler i ditt kursrum, klicka på Moduler i kursmenyn och gå igenom ditt innehåll. Tänk exempelvis på:

 • Är kursens innehåll strukturerat på ett logiskt vis och med tydliga rubriker?
 • Är allt du vill ha i Moduler tillagt här?

Utseende på mobiltelefon och liknande enheter

Kontrollera hur din kurs ser ut på en mobiltelefon. Många studenter kommer troligen att använda sin mobiltelefon till viss del för att följa kursen. Du kan antingen kolla i din mobil, eller direkt från webbsidan i Canvas genom att:

 1. Ha pekaren på webbsidan och högerklicka fram en meny; välj "Inspect".
 2. Välj att du vill titta på mobil enhet genom att klicka på en liten enhetsikon i menyraden högst upp på sidan.
 3. När du sedan vill stänga ned denna funktion och gå tillbaka till webbsidan, klicka på krysset "Close" i övre hörnet till höger.

Verifiera studenter via Personer-fliken

Gå till "Personer" (People) i kursmenyn för att verifiera att kursens namnlista (lärare, student, TA, etc.) stämmer. Fliken Personer visar även kursens sektioner om sådana finns. Läs mer om   Hur använder jag Personer i en kurs i Canvas? .

Vänta med att gruppindela studenterna tills alla står som registrerade ("Student" i Canvas och deltagarlistan). Om du gruppindelar innan dess (då de är "Antagen inte registrerad student") finns risken att studenterna försvinner ur gruppen då de väl registrerat sig.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-02-28
Skapa kursrum i Canvas
Inför kursstart i Canvas
Inför examination i Canvas
Generell checklista