Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inför kursstart – checklista för Canvas

Du som lärare kan använda denna checklista för att försäkra dig om att du kommit ihåg alla förberedelser av ditt kursrum i Canvas. Checklistan finns i webbformat med förklaringar och som nedladdningsbar PDF utan förklaringar.

Checklistan

Punkterna i checklistan kan utföras i valfri ordning, men vi rekommenderar att du publicerar rummet sist så studenterna bara ser det färdiga rummet.

Jag har

  • rensat bort mall-texterna
  • publicerat kursens innehåll och eventuella moduler
  • gömt onödiga länkar i kursmenyn
  • länkat till kursens kurs-PM
  • kontrollerat att strukturen i kursrummet är logisk och enkel att följa
  • kontrollerat relevanta datum
  • validerat länkar och uppdaterat brutna länkar vid behov
  • granskat kursen i studentvyn
  • verifierat att eventuella lärarassistenter/TA är inlagda
  • publicerat kursrummet.

Du kan även ladda ned en interaktiv version av checklistan:

Checklista inför kursstart (pdf 138 kB)

Förklaring av checklistan

Här nedan förklaras punkterna i checklistan i mer detalj.

Rensat bort mall-texterna

Kursrumsmallen innehåller exempel på moduler, sidor, anslag och kursöversikt och exemplen innehåller förklarande texter skrivet i kursivt. Texterna existerar för att hjälpa dig som lärare, studenterna har ingen användning av dem. Om du inte redan raderat dem bör du göra det nu.

Om du är intresserad av innehållet i kursrumsmallen, läs vidare på sidan KTH:s kursrumsmall i Canvas .

Publicerat kursens innehåll och eventuella moduler

Studenterna ser bara material och moduler som är publicerat. Se till att du har publicerat det material du vill att studenterna ska se. Moduler måste publiceras för att material i dem ska synas, även om materialet redan är publicerat.

Gömt onödiga länkar i kursmenyn

Kursmenyn bör bara visa relevanta länkar för att hjälpa studenterna navigera. Se till att alla synliga länkar i kursmenyn är synliga av goda anledningar och göm resten. Du hittar en guide till detta på sidan Hur hanterar jag länkar i kursmenyn? (engelska, community.canvaslms.com) .

Länkat till kursens kurs-PM

Informationen om kursens genomförande ska finnas i kursens kurs-PM. Canvas "Kursöversikt" (Syllabus) är en bra plats att lägga länken till kursens kurs-PM för att studenterna ska kunna hitta det snabbt och enkelt.

Enligt KTH:s riktlinjer bör kurs-PM upprättas genom existerande systemstöd. Det innebär det standardiserade verktyget för kursinformation i kurs- och programkatalogen. Läs mer om Kurs-PM och KTH:s standardverktyg .

Kontrollerat att strukturen i kursrummet är logisk och enkel att följa

Studenterna kommer navigera i kursrummet utifrån strukturen du skapat och informationen du ger dem. Försök göra strukturen logisk och enkel att följa för någon som aldrig varit i ditt kursrum tidigare. Det kommer underlätta för både dig och dina studenter.

Kontrollerat relevanta datum

Gå igenom och kontrollera alla inlämningsdatum på uppgifter och quiz så de stämmer med årets kursomgång. Kontrollera andra viktiga datum för kursen, exempelvis föreläsningar eller labbtillfällen.

Validerat länkar och uppdaterat brutna länkar vid behov

Canvas har ett inbyggt verktyg för att kontrollera att alla länkar i kursrummet fungerar. Det kallas att validera länkar. Du hittar verktyget under “Inställningar” och du hittar en guide till verktyget på sidan Hur validerar jag länkar i en kurs? (engelska, community.canvaslms.com) .

Granskat kursen i studentvyn

Kontrollera att kursrummet ser ut som du tänkt dig för studenterna innan kursen börjar, gärna innan du publicerat kursrummet. Enklast är att använda dig av studentvyn, som du aktiverar med knappen “Studentens vy”. Du hittar en guide till funktionen på sidan Hur använder jag studentvyn? (engelska, community.canvaslms.com) .

Verifierat att eventuella lärarassistenter/TA är inlagda

Du bör gå till “Personer” i kursmenyn och verifiera att rätt lärarassistenter/TA är inlagda i rummet. Du hittar instruktioner för hur du lägger till lärarassistenter på sidan Hur användare läggs till i Canvas .

Publicerat kursrummet

När du känner dig klar med ditt kursrum behöver du publicera det, annars kommer studenterna inte åt rummet. Du kan publicera din kurs från startsidan, som förklaras i guiden Hur publicerar jag en kurs? (engelska, community.canvaslms.com) .