Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurs-PM

Inför varje genomförande av en kursomgång ska det finnas ett kurs-PM tillgängligt för studenterna på Om kursen. Detta regleras av "Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination". Kurs-PM skapas och publiceras med hjälp av Om kursens administrationsverktyg och funktionen "Kurs-PM", av den som är upplagd som examinator, kursansvarig eller lärare på kursen i Kopps. Nedan finns övergripande information om kurs-PM och funktionen för att skapa och publicera kurs-PM.

Vad är kurs-PM?

Hitta kurs

Hitta kurs i Kurs- och programkatalogen.

Sök kurs

Inför varje genomförande av en kursomgång ska det finnas ett kurs-PM tillgängligt för studenterna på Om kursen. Detta regleras av "Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer" (se Riktlinjer för kurs-PM på KTH ). Av riktlinjerna framgår också vilka uppgifter som ett kurs-PM måste innehålla.

Kurs-PM är den övergripande planen som hjälper studenten att förbereda sig och planera för kursens genomförande, både innan kursstart och under kursens gång. Ett kurs-PM guidar studenten och möjliggör att kursen kan genomföras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Kurs-PM innehåller information om kursens mål, läraktiviteter, förberedelser, detaljer om examination och kontakter. Det ska också inkludera information om studentens rättigheter och skyldigheter på kursen.

Under kursens gång använder studenten både kurs-PM (i Om kursen) och kursrummet (i Canvas). Kursrummet i Canvas innehåller det material som studenten behöver för att kunna genomföra kursen. Både kurs-PM och kursrummet kan nås från Personliga menyn. Även om kurs-PM kan nås från Personliga menyn är det viktigt att du i kursrummet lägger till en länk till ditt kursPM, för att underlätta för studenten att hitta sitt kurs-PM. Se funktionen Funktionen Kursöversikt i Canvas .

Om verktyget för att skapa och publicera kurs-PM

Verktyget för att skapa och publicera kurs-PM är uppbyggt i tre steg där du kan gå fram och tillbaka mellan de tre stegen.

Det finns två sätt att publicera ett kurs-PM, antingen skapar du ditt kurs-PM via verktyges mall och publicerar det, eller så laddar du upp och publicerar en tillgänglighetsanpassad PDF som du har skapat utanför verktyget.

Det finns inbyggd vägledning i verktyget. I steg 2 fäller du ut länken: "Instruktioner och hjälp", och följer de fem stegen för att komma i gång snabbt. Du kan sedan få stöd för varje rubrik:

  • vid varje rubrik finns en i-ikon där du får förklarat vad rubriken innebär, hur den hjälper studenter och hur du redigerar den.
  • om rubriken är redigerbar, och du väljer att redigera den, kan du välja ”Visa vägledning”. Under ”Visa vägledning” får du information om hur du skriver innehållet så det hjälper studenten. 

Mer om kurs-PM

Användarmanual för kurs-PM .

Mallen med rubriköversikt för kurs-PM .

Riktlinjer för kurs-PM på KTH .

Till administrationsverktyget

Sök fram din kurs i kurs- och programkatalogen: Sök kurs . På sidan "Inför kursval, klickar du på länken "Administrera Om kursen". Välj sedan någon av fuktionerna i rutan "Kurs-PM".

Få hjälp av det lokala stödet på din skola vid publicering av kurs-PM

Du som är examinator, kursansvarig eller lärare kan få hjälp från det lokala stödet på din skola med att publicera ditt kurs-PM med administrationsverktyget för Om kursen. På Support för Om kursen  hittar du kontaktuppgifter.