Till innehåll på sidan

Kurs-PM

Inför varje genomförande av en kursomgång ska det finnas ett kurs-PM tillgängligt för studenterna på Om kursen. Detta regleras av "Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination". Kurs-PM skapas och publiceras med hjälp av Om kursens administrationsverktyg och funktionen "Kurs-PM", av den som är upplagd som examinator, kursansvarig eller lärare på kursen i Kopps. Nedan finns övergripande information om kurs-PM och funktionen för att skapa och publicera kurs-PM.

Vad är kurs-PM?

Inför varje genomförande av en kursomgång ska det finnas ett kurs-PM tillgängligt för studenterna på Om kursen. Detta regleras av . Av riktlinjerna framgår också vilka uppgifter som ett kurs-PM måste innehålla.

Kurs-PM är den övergripande planen som hjälper studenten att förbereda sig och planera för kursens genomförande, både innan kursstart och under kursens gång. Ett kurs-PM guidar studenten och möjliggör att kursen kan genomföras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Kurs-PM innehåller information om kursens mål, läraktiviteter, förberedelser, detaljer om examination och kontakter. Det ska också inkludera information om studentens rättigheter och skyldigheter på kursen.

Under kursen använder studenten både kurs-PM (i Om kursen) och kursrummet (Canvas). Kursrummet i Canvas innehåller det material som studenten behöver för att genomföra kursen. Kurs-PM och Canvas nås båda från Kurser i Personliga menyn.

Varför kurs-PM på Om kursen?

Att skapa och publicera kurs-PM på Om kursen ger studenter och lärare många fördelar. För studenterna är det viktigt att de snabbt kan hitta och ta del av kursinformation, och att informationen är strukturerad på ett liknande sätt oavsett vilken kurs de läser. 

En fördel för dig som examinator eller kursansvarig är att du, genom att använda verktyget för att skapa kurs-PM, får hjälp med att publicera korrekt, rättssäker och kvalitetssäkrad kursinformation i ditt kurs-PM:

  • Automatiskt hämtad kursinformation från andra källsystem (som exempelvis kursplan och kontaktinformation från Kopps)
  • Vägledning (med hjälp av definitioner och strukturerade hjälptexter) gällande vad, varför och hur innehållet ska utformas för att bli kvalitativt och hjälpa studenten
  • Kontroll över kursinformationen, tex genom att samtliga versioner av kurs-PM visas på sidan"Arkiv"
  • Har du väl skapat ett första kurs-PM för din kurs kan du inför nästa kursomgång välja att utgå från det tidigare kurs-PM:et. 

Hur visas kurs-PM på Om kursen?

Aktuella kurs-PM visas på sidan "Förbereda och gå kurs"/"Kurs-PM". Alla kurs-PM för en kurs visas på sidan "Arkiv". På sidan "Kursens utveckling" visas kurs-PM om det finns en publicerad kursanalys för kursomgången som kurs-PMet gäller för. Se hur Kurs-PM ser ut på sidan Om kursens innehåll .

Publicera kurs-PM innan kursstart. Önskemål från studenter är 1-2 veckor innan kursstart så att de hinner förbereda sig.

Informera studenterna om att de kan hitta sitt kurs-PM på Om kursen, antingen genom att navigera dit genom kurs- och programkatalogen eller via en länk under sin kurs i den Personliga menyn.

Även om studenten når sitt kurs-PM via persoliga menyn är det viktigt att du länkar till ditt kurs-PM från kursrummet i Canvas, för att underlätta för studenten. Se Funktionen kursöversikt i Canvas .

Funktioner för att hantera kurs-PM

Med hjälp av kursens administrationsverktyg "Administrera Om kursen" och funktionen "Kurs-PM" kan du skapa och publicera kurs-PM på Om kursen. Funktionen är uppbyggda i tre steg där du kan gå fram och tillbaka mellan de tre stegen. Det finns inbyggd vägledning i funktionen.

Du kan välja att skapa ditt kurs-PM med hjälp av Om kursens administrationsverktyg, då använder du funktionen "Skapa, publicera". Du kan också välja ladda upp ett kurs-PM som du har skapat utanför Om kursen, då använder du funktionen "Ladda upp eller ändra kurs-PM som PDF". 

Nedan beskrivs funktionen "Kurs-PM" övergripande, se sidan Detaljerade instruktioner för kurs-PM  för mer information. 

Skapa och publicera kurs-PM

Om du använder funktionen "Skapa, publicera" kommer du att använda den mall för kurs-PM som finns i funktionen för att skapa ditt kurs-PM. Mallen innehåller ett antal fördefinierade rubriker som är grupperade i fem avsnitt/flikar med ett antal olika rubriker under varje flik. Vissa rubriker ingår alltid i ett kurs-PM, och vissa rubriker är valbara.

Använder du funktionen "Skapa, publicera" hämtas information från aktuell kursplan i Kopps till ditt kurs-PM per automatik, du kan på så sätt vara säker på att du har korrekt, rättssäker och kvalitetssäkrad kursinformation i ditt kurs-PM. Även kontakuppgifter från Kopps hämtas per automatik. 

Använder du funktionen "Skapa, publicera" kan du välja att utgå från ett tidigare publicerat kurs-PM när du skapar ditt kurs-PM. Du kan välja att avsluta med ett sparat utkast för att fortsätta redigering senare.

Ladda upp och publicera kurs-PM som PDF

Det är rekommenderat att du använder funktionen "Skapa, publicera"när du skapar ditt kurs-PM, detta för att säkerställa att studenterna får korrekt, rättssäker och kvalitetssäkrad information.

Men det är också möjligt att ladda upp och publicera ett kurs-PM som du har skapat utanför Om kursen. Detta görs med hjälp av funktionen "Ladda upp eller ändra kurs-PM som PDF". Filen du laddar upp måste vara i PDF-format och tillgänglighetsanpassad.

Se  för vilka uppgifter ett kurs-PM måste innehålla.

Se Sammanställning rubriker i kurs-PM  för att se vilka rubriker som ingår i ett kurs-PM om man väljer att använda systemstödets mall för att skapa ett kurs-PM. 

Ändra publicerat kurs-PM, och lägga till kurstillfällen

Du kan även ändra ett publicerat kurs-PM. Då skapas det en ny version av ditt kurs-PM, och det är den versionen som visas som en undersida till sidan "Förbereda och gå kurs". Den äldre versionen av ditt kurs-PM finns kvar, men visas endast på sidan "Arkiv".

Har du skapat ditt kurs-PM via Om kursen använder du funktionen "Ändra publicerad", har du skapat ditt kurs-PM utanför Om kursen använder du funktionen "Ladda upp eller ändra kurs-PM som PDF".

Tänk på att man ska vara väldigt restriktiv med ändringar av information för examination, då förutsättningarna inte får ändras i förhållande till kursplan och första publicerade kurs-PM.

Det kan hända att nya kurstillfällen skapas efter att du skapat ett kurs-PM för din kursomgång. Med administrationsverktyget kan du i efterhand koppla ihop det nya kurstillfället med ditt kurs-PM. För att koppla ytterligare ett kurstillfälle till ditt kurs-PM använder du funktionen "Ändra publicerat" eller "Ladda upp eller ändra kurs-PM som PDF". Observera att du måste publicerar ditt kurs-PM för att ändringarna ska slå igenom. Det är inte möjligt att koppla bort ett kurstillfälle från ett kurs-PM. Om det blir nödvändigt kontaktar du it-support .

Stöd när du skapar kurs-PM

Alla verktyg i Om kursen erbjuder inbyggt stöd för att förstå vad man ska göra i de tre stegen som man behöver gå igenom. Det inbyggda stödet gör att du kan sätta i gång direkt med att skapa ett kurs-PM och följa stödet i verktyget. 

Vill du sätt i gång direkt, börja med att i steg 2 i verktyget fälla ut länken: "Instruktioner och hjälp", läs informationen där och följ de fem stegen för att komma i gång snabbt.

Du kan sedan få stöd för varje rubrik:

  • vid varje rubrik finns en i-ikon där du får förklarat vad rubriken innebär, hur den hjälper studenter och hur du redigerar den.
  • om rubriken är redigerbar, och du väljer att redigera den, kan du välja ”Visa vägledning”. Under ”Visa vägledning” får du information om hur du skriver innehållet så det hjälper studenten. 

Om du vill läsa mer om mallen och rubrikerna läser du vidare på sidan Mallen och rubriker i kurs-PM .

Till verktyget

Sök fram din kurs i kurs- och programkatalogen: Sök kurs . På sidan "Inför kursval, klickar du på länken "Administrera Om kursen". Välj sedan någon av fuktionerna i rutan "Kurs-PM".

Mer hjälp?  

Detaljerade instruktioner för Kurs-PM

Mallen och rubriker i kurs-PM

Behörighet för Om kursen

Behöver du hjälp med struktur och innehåll i kurs-PM och kursrum, kontakta: it-support@kth.se

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-12-30