Till innehåll på sidan

Användarmanual för kurs-PM

Inför varje kursstart ska det finnas ett kurs-PM publicerat på Om kursen, på sidan "Förbereda och gå kurs". Här finns detaljerade instruktioner för hur examinator, kursansvarig och lärare med hjälp av kursens administrationsverktyg och funktionen "Kurs-PM" kan skapa och publicera kurs-PM på Om kursen.

Vill du läsa om vad kurs-PM är och syftet med kurs-PM läser du vidare på sidan Kurs-PM .

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-23
Skapa och publicera nytt kurs-PM med Om kursens systemstödsmall
Ändra publicerat kurs-PM
Ladda upp och publicera kurs-PM i PDF-format som skapats utanför systemstödet
Detaljerad beskrivning av upplägg och stöd i verktyget för att skapa kurs-PM