Till innehåll på sidan

Därför kurs-PM på Om kursen

Inför varje genomförande av en kursomgång ska det finnas ett kurs-PM tillgängligt för studenterna på Om kursen, som är KTH:s officiella plats för kursinformation. Detta regleras i paragraf 4 i styrdokumentet "Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination". Att använda Om kursens verktyg för kurs-PM ger många fördelar för både studenter och lärare.

Vad är kurs-PM?

Kurs-PM är genomförandeplanen

Kurs-PM är den övergripande planen som guidar studenten både före och under kursens gång. Planen hjälper studenten att välja kurs, förbereda sig och planera för ett så effektivt och ändamålsenligt kursgenomförande som möjligt.

Kurs-PM innehåller "statisk" information om kursens mål, läraktiviteter, förberedelser, detaljer om examination och kontakter. Det ska också inkludera information om studentens rättigheter och skyldigheter på kursen.

Se Mallen med rubriköversikt .

Kursmaterial i kursrummet

Under kursen använder studenten både kurs-PM (i Om kursen) och kursrummet (Canvas). Kursrummet i Canvas innehåller det material som studenten behöver för att genomföra kursen. Kurs-PM och Canvas nås båda från Kurser i Personliga menyn.

Länka från Canvas

Rekommendationen är att länka till Kurs-PM från Canvasrummet – Funktionen  Kursöversikt  (Syllabus), enligt KTH:s kursrumsmall i Canvas .

Länka från Social (Kurswebben)

Om du har kvar kursinformation på Kurswebben i Social, är rekommendationen att flytta över innehåll och hänvisa/länka från Kurswebben till Om kursen respektive Canvas. Detta då Kurswebben  är på väg att fasas ut till förmån för Om kursen och Canvas.

Om kursen – KTH:s officiella plats för kursinformation

Potentiella studenter och KTH-studenter och -anställda ska kunna hitta all information om en kurs samlade på ett ställe. KTH:s officiella plats för kursinformation heter "Om kursen" och har tre funktioner:

 1. Introduktion till kursen
 2. Kurs-PM
 3. Kursanalys och kursdata.

Det viktigaste är att all kursinformation finns samlad på ett ställe. Om du har ett kurs-PM i pdf-format kan du ladda upp den på Om kursen. Rekommendationen är dock att använda mallen för kurs-PM som finns tillgängligt i Om kursens administrationsverktyg för kurs-PM.

Systemstöd för tillgängligt och enhetligt kurs-PM

Till verktyget för kurs-PM

Sök fram din kurs i kurs- och programkatalogen: Sök kurs . På sidan "Inför kursval", klickar du på länken "Administrera Om kursen". Välj sedan någon av fuktionerna i rutan "Kurs-PM".

Att skapa och publicera kurs-PM med verktyget "Administrera Om kursen" ger studenter och lärare många fördelar.

Struktur ger tid för lärande och undervisning

För studenterna är det viktigt att informationen är strukturerad på ett liknande sätt oavsett vilken kurs de läser så att de snabbt kan hitta och ta del av kursinformation inför sina kursval och kursförberedelser. Då kan studenterna lägga sin energi på lärandet istället för onödig tid på att försöka hitta och förstå kursinformationen.

Enhetlig hantering av kurs-PM på KTH ökar sannolikheten att läraren kan fokusera på undervisning istället för att besvara "onödiga" frågor från studenterna.

Korrekt, rättssäker och kvalitetssäkrad kursinformation

Examinator/kursansvarig får stöd med att publicera korrekt, rättssäker och kvalitetssäkrad kursinformation i ditt kurs-PM:

 • Du slipper tillgänglighetsgöra din gamla pdf, om du använder ett gammalt kurs-PM i pdf-format. Läs om hur du hanterar Nedladdningsbara dokument  och hur du kan Tillgängliggöra pdf-dokument .
 • Systemstödet har inbyggd tillgänglighetsfunktion om du följer Användarmanual för kurs-PM . Tänk på att om du vill lägga till annat innehåll utöver ren brödtext, t.ex. egna rubriker (e) eller en tabell: använd då verktygets formatmallar så att skärmläsare kan läsa av ditt innehåll korrekt. Läs om hur du gör digitalt innehåll tillgängligt (enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen) på sidor om exempelvis rubriker , länkar  och tabeller . Observera att systemstödet inte kan påverka tillgänglighetsaspekter avseende exempelvis textens struktur och klarspråk. 
 • Du kan skapa och publicera en tillgänglig pdf av kurs-PM som du först skapat med verktyget.
 • Automatiskt hämtad kursinformation från andra källsystem (som exempelvis kursplan och kontaktinformation från Kopps).
 • Vägledning (med hjälp av definitioner och strukturerade hjälptexter) gällande vad, varför och hur innehållet ska utformas för att bli kvalitativt, tillgängligt och hjälpa studenten.
 • Kontroll över kursinformationen, t. ex. genom att samtliga versioner av kurs-PM visas på sidan"Arkiv".
 • Utgå från det tidigare kurs-PM:et inför nästa kursomgång.
 • Få administrativt stöd av kollega att lägga in kurs-PM-uppgifterna i administrationsverktyget. Beställ administratörsbehörighet till Om kursen för andra via skolans UA eller närmaste chef i samråd med UA. Läs mer om Behörighet för Om kursen .

Kurs-PM är obligatoriskt

I styrdokumentet "Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer" kapitel 4 regleras:

 • att examinator ansvarar för att kurs-PM upprättas inför genomförandet av varje kursomgång och finns tillgängligt för studenterna före kursstart
 • vilka uppgifter som ett kurs-PM måste innehålla
 • att systemstödet för kurs-PM rekommenderas.

Riktlinjer för kurs-PM på KTH

Få hjälp av det lokala stödet på din skola vid publicering av kurs-PM

Du som är examinator, kursansvarig eller lärare kan få hjälp från det lokala stödet på din skola med att publicera ditt kurs-PM med administrationsverktyget för Om kursen. På Support för Om kursen  hittar du kontaktuppgifter. 

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-07-03