Till innehåll på sidan

Behörighet för Om kursen

Behörighet att redigera information på Om kursen ges per automatik till den som är upplagd som examinator, kursansvarig eller lärare på kursen och kurstillfället i Kopps. Det är också möjligt att beställa behörighet för andra personer.

För att redigera information på Om kursen finns administrationsverktyget Administrera om kursen. Verktyget innehåller tre funktioner: Sidan Inför kursval, Kurs-PM, samt Kursanalys och kursdata. 

Personer som läggs upp som examinator på kurs eller kursansvarig på kurstillfälle i Kopps får automatiskt behörighet att arbeta med Om kursens tre funktioner för sin kurs. Personer som läggs upp som lärare på kurstillfälle i Kopps får automatiskt behörighet att arbeta med funktionen Kurs-PM för sin kurs.

Det är även möjligt att beställa administratörsbehörighet till Om kursen för andra personer. Beställningen görs via detta formulär  av skolans UA eller av närmaste chef i samråd med skolans UA. En person med administrationsbehörighet kan arbeta med Om kursens tre funktioner för alla kurser på sin skola.

Examinator, kursansvarig och lärare når administrationsverktyget via länkar i personliga menyn. Administrationsverktyget nås även via den enskilda Om kursen-sidan. Sök fram den kurs du ska arbeta med via Sök kurs  i kurs- och programkatalogen och logga sedan in i administrationsverktyget via länken Administrera om kursen, som visas i övre högra hörnet på sidan.

Om kursens sidor innehåller även kursinformation som hämtas från utbildningsdatabasen Kopps. Läs mer på Hämtad kursinformation  för information om hämtad information från Kopps och hur den redigeras. 

Kontakt och stöd för Om kursen

Om du har frågor, tekniska problem eller vill få hjälp av det lokala stödet på din skola när du ska publicera ditt Kurs-PM, hittar du kontaktuppgifterna på sidan Support för Om kursen .

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-06