Till innehåll på sidan

Statistiksida för Om kursen

För att kunna följa upp antalet kurs-PM och kursanalyser som har publicerats på Om kursen finns det en statistiksida. Du väljer själv om du vill se statistik för kurs-PM eller kursanalys. Statistiksidan är tillgänglig för alla. 

Statistik för kurs-PM eller kursanalys

Statistiksidan är uppdelad områdesvis, du väljer om du vill se statistik för kurs-PM eller kursanalys. Det går att se statistik för en eller alla skolor samt för en eller flera läsperioder/terminer. Det finns statistik att hämta från år 2019 och framåt.

På statistiksidan finns:

  • en sammanställning av antalet publicerade kurs-PM/kursanalyser för vald skola, år och läsperiod/termin
  • möjligheten att jämföra data för det valda året med statistik från föregående år
  • en tabell med den valda skolans samtliga kurser för vald läsperiod/termin, vilken går att ladda ner för att t.ex. göra filtreringar och sorteringar i Excel

Länk till statistiksidan

Statistiksidan är tillgänglig för alla: Se statistiken för kursinformation .

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-13