Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om kursens innehåll

Om kursen består av att antal webbsidor för varje kurs som publicerats i kurs- och programkatalogen. Nedan beskrivs innehållet på dessa webbsidor.

Om kursens innehåll

Om kursen är helt publik och innehåller information om varje kurs som har publicerats i kurs- och programkatalogen. Informationen presenteras på flera sidor där varje sida har ett eget syfte och ändamål.

Om kursen består av sidorna "Inför kursval", "Förbereda och gå kurs" (med undersidor för kurs-PM), "Kursens utveckling" och "Arkiv". Informationen har strukturerats efter studenternas faser innan och efter kursens genomförande. Sidorna grupperas i vänstermenyn. Läs mer om varje sida nedan. 

Med hjälp av Om kursens administrationsverktyg "Administrera Om kursen" och funktionerna "Sidan Inför kursval", "Kurs-PM" och "Kursanalys och kursdata" kan delar av de uppgifter som visas på sidorna redigeras. 

Sidan "Inför kursval"

Sidan "Inför kursval" innehåller allmän information om kursen, kursplan och information om aktuella kursomgångar. Sidan stödjer studenten när den ska välja kurs. 

Sidan består i huvudsak av tre delar: överst finns en sektion för introduktion till kursen, till vänster finns en sektion för information om kursen (kursplan och kursgemensam information från Kopps) medan det till höger finns information om kursomgångar. 

Bild som illustrerar informationsstrukturen på sidan Inför kursval

Introduktionen till kursen består av en bild och en beskrivande text. Kursansvarig och examinator kan ange en introduktion till kursen samt välja att ladda upp en egen bild. En standardbild visas annars.  

För att visa information för en specifik kursomgång väljs termin och kurstillfälle (om det finns fler tillfällen samma termin) via dropdown. Informationen visas då till höger på sidan. Överst i kolumnen visas fakta om kursomgången, följt av länk till kurs-PM och schema. Sedan visas en sektion för uppgifter om anmälan till kursen. Nederst finns de kontaktuppgifter som är relevanta för kursomgången samt aktuell kursplan som PDF. 

Information om kursen och dess kursplan visas i en bredare vänsterkolumn. Informationen hämtas från Kopps, informationen kommer från den kursplan och den kursgemensamma informationen som gäller för den termin som det valda kurstillfället har som starttermin. Kursinformationen i vänsterkolumnen är grupperad efter Innehåll och lärandemål, Kurslitteratur och förberedelser, Examination och slutförande samt Ytterligare information.

Sidan "Förbereda och gå kurs" samt undersidor för kurs-PM

På sidan "Förbereda och gå kurs" visas undersidan "Kurs-PM". Här visas även undersidor för aktuella kursomgångars kurs-PM som är skapade och publicerade via funktionen ”Skapa och publicera kurs-PM”.

Sidan ”Förbereda och gå kurs” stödjer studenten att förbereda sig och planera kursen innan och under kursens genomförande.

Undersidan "Kurs-PM"

Undersidan "Kurs-PM" ger en kort förklaring till vad ett kurs-PM är och vilken funktion ett kurs-PM fyller för studenten. På sidan visas även länkar till kursens aktuella kurs-PM, som en undersida eller i PDF-format. Länken visas på det språk som kurs-PM:et är skrivet på. Därför kan länkar till kurs-PM för en engelsk kursomgång visas på engelska trots att din språkinställning är svenska. Kurs-PM för tidigare kursomgångar visas på sidan "Arkiv". Observera att endast kurs-PM som är publicerade på Om kursen visas på sidorna "Kurs-PM och "Arkiv".

Studenter länkas via den personliga menyn till sina kursers aktuella kurs-PM på Om kursen. Finns det inget kurs-PM skapat på Om kursen hamnar studenten på samlingssidan "Kurs-PM".

Bild på sidan Kurs-PM

Undersidor för aktuella kursomgångars kurs-PM

Kurs-PM som har skapats via Om kursen administrationsverktyg kommer att visas som en egen sida under "Förbereda och gå kurs", benämningen på sidan är samma som benämningen på själva kurs-PM:et. 

Det är kursens aktuella kurs-PM som listas under "Förbereda och gå kurs" i vänstermenyn. Alla kurs-PM är publika och åtkomliga för alla besökare på sidan. 

Kurs-PM innehåller information som författaren till kurs-PM:et själv valt att inkludera och skriva med hjälp av verktyget. I sidans högerspalt finns kompletterande information till kurs-PM:et, exempelvis version av det aktuella kurs-PM:et, länkar till kurs-PM som PDF och kursplan som PDF, länkar till sidor på Studentwebben som är särskilt värdefulla för nya studenter. Och givetvis finns kontaktuppgifter till kursomgångens lärare, kursansvarig, examinator, lärarassistenter m.fl. i högerspalten. 

Bild på sidan Kurs-PM

Sidan "Kursens utveckling"

Sidan "Kursens utveckling" innehåller publicerade kursanalyser med kursdata för kursens kursomgångar.

På sidan listas kursens publicerade kursanalyser i kronologisk ordning grupperat på kalenderår. Kursanalyserna benämns med kursomgångens termin och de kurstillfällen som ingick i kursomgången. Kursanalyser publiceras för en specifik kursomgång med viss kursdata. Även förändringar som har införts till den specifika kursomgången kan finnas publicerade med kursanalysen.

Sidan innehåller även aktuellt kurs-PM och kursplan för de kursomgångar där det finns en publicerad kursanalys.

Sidans syfte är att visa på hur kursen utvecklas över tid. Innehållet kan vara värdefullt för studenten att ta del av inför kursval eller för att se resultatet av den kursvärdering som man deltagit i. För lärare kan innehållet användas som stöd för vidare utveckling av kursen.

Bild över sidan Kursens utveckling

Sidan "Arkiv"

Varje kurs har en arkivsida som innehåller kursens historiska dokumentation. Här finns samtliga versioner av kursens kursplaner. Här finns även samtliga kurs-PM och kursanalyser som har publicerats på Om kursen. Finns det flera versioner av ett kurs-PM för samma kursomgång visas alla versioner här, den senast giltiga versionen av kurs-PM markeras med texten "senaste versionen".

Bild över sidan Arkiv

Kontakt och stöd för Om kursen

Om du har frågor, tekniska problem eller vill få hjälp av det lokala stödet på din skola när du ska publicera ditt Kurs-PM, hittar du kontaktuppgifterna på sidan Support för Om kursen .