Till innehåll på sidan

Hämtad kursinformation

Sidorna som tillhör Om kursen består dels av information som hämtas från utbildningsdatabasen Kopps och dels av information som redigeras här via Om kursens administrationsverktyg.

Den information som hämtats från utbildningsdatabasen Kopps till Om kursen är kursplan, kursgemensam information och kurstillfälle/kursomgång, inklusive vem som är examinator, kursansvarig, lärare och lärarassistenter för en kurs. Den hämtade informationen visas dels på sidan Inför kursval och dels i ditt kurs-PM.

Vissa delar av den kursgemensamma informationen som hämtas från Kopps till ditt kurs-PM kan du redigera när du skapar ditt kurs-PM. 

När du arbetar med ditt kurs-PM får du via systemstödet information om vilka uppgifter som hämats från Kopps till ditt kurs-PM. 

Kopps och behörigheter

Ändringar i Kopps görs endast av den som har behörighet att arbeta i Kopps. Läs mer om Användarbehörighet  för Kopps. 

Ändra kursplan

Vid ändring av kursplan ska beslut fattas i enlighet med KTH:s styrdokument och delegationsordning. Se processen för ändring av kursplan  för information om när och hur en kursplan kan ändras. 

Ändra Kursgemensam information

Den kursgemensamma informationen i Kopps kan redigeras löpande men bör ses över senast inför varje kursstart. Uppgifter som kan redigeras för en kurs i Kopps är:

  • Kursupplägg
  • Rekommenderade förkunskaper 
  • Påbyggnad
  • Möjlighet till komplettering
  • Möjlighet till plussning
  • Litteratur
  • Utrustning
  • Övrig information
  • Examinator

Läs mer om Kursinformation i Kopps .

Ändra kontaktuppgifter till lärare m.fl.

Kursansvarig lärare, lärare och lärarassistenter för en kursomgång kan redigeras löpande i kurstillfället i Kopps, men bör ses över senast inför varje kursstart.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-07