Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hämtad kursinformation

Sidorna som tillhör Om kursen består dels av information som hämtas från utbildningsdatabasen Kopps och dels av information som redigeras här via Om kursens administrationsverktyg.

Den information som hämtats från utbildningsdatabasen Kopps till Om kursen är kursplan, kursgemensam information och kurstillfälle/kursomgång, inklusive vem som är examinator, kursansvarig, lärare och lärarassistenter för en kurs. Den hämtade informationen visas dels på sidan Inför kursval och dels i ditt kurs-PM.

Observera att två rubriken från den kursgemensamma information har flyttats till Om kursen. Det gäller Kursupplägg och Övrig information. Dessa rubriker redigeras via Om kursens administrationsverktyg. 

När du arbetar med ditt kurs-PM får du via systemstödet information om vilka uppgifter som hämats från Kopps till ditt kurs-PM. Vissa delar av den kursgemensamma informationen som hämtas kan du redigera när du skapar ditt kurs-PM. 

Kopps och behörigheter

Ändringar i Kopps görs endast av den som har behörighet att arbeta i Kopps. Läs mer om Användarbehörighet  för Kopps. 

Ändra kursplan

Vid ändring av kursplan ska beslut fattas i enlighet med KTH:s styrdokument och delegationsordning. Se processen för ändring av kursplan  för information om när och hur en kursplan kan ändras. 

Ändra Kursgemensam information

Den kursgemensamma informationen i Kopps kan redigeras löpande men bör ses över senast inför varje kursstart. Uppgifter som kan redigeras för en kurs i Kopps är:

  • Kursupplägg - obs, har flyttats till Om kursen och redigeras via Om kursens administrationsverktyg. 
  • Övrig information - obs, har fyttat till Om kursen och redigeras via Om kursens administrationsverktyg.
  • Rekommenderade förkunskaper 
  • Påbyggnad
  • Möjlighet till komplettering
  • Möjlighet till plussning
  • Litteratur
  • Utrustning
  • Examinator

Läs mer om Kursinformation i Kopps .

Ändra kontaktuppgifter till lärare m.fl.

Kursansvarig lärare, lärare och lärarassistenter för en kursomgång kan redigeras löpande i kurstillfället i Kopps, men bör ses över senast inför varje kursstart.

Kontakt och stöd för Om kursen

Om du har frågor, tekniska problem eller vill få hjälp av det lokala stödet på din skola när du ska publicera ditt Kurs-PM, hittar du kontaktuppgifterna på sidan Support för Om kursen .