Till innehåll på sidan

Användarbehörighet

Beställning av användarbehörighet

Det finns olika sorters behörigheter  i Kopps. Beställning av användarbehörighet till Kopps görs via detta formulär . Beställningen skall göras av skolans UA eller av närmaste chef i samråd med skolans UA. Via samma formulär kan man även beställa användarbehörighet till Convertus (systemstöd för att översätta kursplaner till engelska).

Lista över programredaktörer i Kopps

De personer som har behörighet som programredaktör i Kopps listas nedan. Har du problem med att få fram listan, var vänlig kontakta kopps@kth.se

Lista programredaktörer

Innehållsansvarig:kopps@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-06-21