Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lämna in schemaunderlag

Schemaunderlaget utgör din schemabeställning. I det specificerar du vilka schemaaktiviteter din kurs ska innehålla. Från och med december 2023, för kurstillfällen för HT24 och framåt, görs detta i TimeEdit Preferences.

Schemas kalender

Vem lämnar in underlaget?

Varje skola på KTH bestämmer sin egen rutin. Det kan tex. vara kursansvarig eller en administratör som lämnar in underlaget. 

Var?

Från och med december 2023, för kurstillfällen för HT24 och framåt, kommer underlagen lämnas in i TimeEdit Preferences.

Länk till formuläret finns på sidan www.kth.se/schema

Logga in som medarbetare. 

När?

Underlag för höstens kurser ska vara klara i januari, och för vårens i augusti. Gå till schemas kalender

Hur?

Se Manualen .