Till innehåll på sidan

Kurs- och programplaneringssystem Kopps

Kurs- och programplaneringssystemet Kopps ger stöd för kurs- och programplanering samt publicerar KTH:s program- och kursutbud på kth.se.

Log in to Kopps

För support vänd dig till kopps@kth.se .

Kopps används av lärare och annan personal på skola samt administratörer och handläggare inom VS (Verksamhetsstödet). 

En stor del av arbetet med kurs- och utbildningsplaner, läsårsplaner samt utbildningsutbud i Kopps styrs av olika riktlinjer.  Arbetet styrs också av processer inom området planera utbildningsutbud .

Kopps är utvecklat på KTH och används endast av KTH. Kopps har kopplingar  till ett flertal andra system som används inom KTH. Kurs- och utbildningsplaner samt kursomgångar som läggs in i Kopps visas i kurs- och programkatalogen .

Schemaunderlag ska inte längre lämnas in via Kopps

Från och med schemaläggning för kurser som ges HT24 och framåt ska inte längre Kopps användas för att lämna in schemaunderlag. Istället ska systemstödet TimeEdit Preferences användas. Information om det nya systemstödet finner du på sidan Lämna in schemaunderlag

Innehållsansvarig:kopps@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-12