Till innehåll på sidan

Kurs- och programplaneringssystem Kopps

Kurs- och programplaneringssystemet Kopps ger stöd för kurs- och programplanering samt publicerar KTH:s program- och kursutbud på kth.se.

Log in to Kopps

För support vänd dig till kopps@kth.se .

Kopps används av lärare och administratörer på skola samt av administratörer inom Gemensamt verksamhetsstöd (GVS). En stor del av arbetet med kurs- och utbildningsplaner, läsårsplaner samt utbildningsutbud i Kopps styrs av olika riktlinjer.

Arbetet styrs också av processer inom området planera utbildningsutbud .

Kopps är utvecklat på KTH och används endast av KTH. Kopps har kopplingar  till ett flertal andra system som används inom KTH.

Kurs- och utbildningsplaner samt kursomgångar visas i kurs- och programkatalogen .

Innehållsansvarig:kopps@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-06-21