Till innehåll på sidan

Introduktion till kursen

På sidan "Inför kursval" visas en bild och en kortare text som beskriver kursen. Samma beskrivning visas också i kurs-PM. Dessa uppgifter redigeras med hjälp av Om kursens administrationsverktyg, via funktionen "Introduktion till kursen". Nedan finns övergripande information om funktionen och hur man använder den.

Bilden och texten som visas på sidan "Inför kursval" kompletterar kursplanen och den kursgemensamma informationen som visas på samma sida. Se hur text och bild visas på sidan "Inför kursval" och i kurs-PM på Om kursens innehåll .

Redigera introduktion till kursen

Med hjälp av Om kursens administrationsverktyg och funktionen ”Introduktion till kursen” kan du som har behörighet till Om kursen redigera den bild och text som visas på sidan "Inför kursval". Funktionen är uppbyggt i tre steg där du kan gå fram och tillbaka mellan de tre stegen. Det finns inbyggd vägledning i funktionen. 

Texten och bilden ska komplettera övrig information på sidan ”Inför kursval” och beskriva kursen för att hjälpa studenten att göra rätt kursval. 

Har du inte redigerat bild och text via funktionen "Introduktion till kursen" visas per automatik en förvald bild (baserat på kursens huvudområde) och den s.k. kortbeskrivningen från Kopps/Ladok (om sådan finns inlagd i Kopps/Ladok) på sidan "Inför kursval". Finns ingen kortbeskrivning inlagd i Kopps/Ladok är det tomt runt bilden.  

Lägg in en bild  

Via funktionen kan du ersätta den förvalda bilden med en egen vald bild. Bilden kommer att visas med formatet 400px i bredd och 300px i höjd. Verktyget formatanpassar bilden, så det behöver du inte göra själv.

Bilden ska vara dekorativ och knyta an till kursens ämne, men för att bilden ska uppfylla kraven för tillgänglighet ska bilden inte vara informationsbärande.  

Filformatet för bilden måste vara .png eller .jpg. 

Har du ingen egen bild finns en bildbank för fristående kurser. Alla bilder är gratis och redo att användas. Bildbank för fristående kurser (OneDrive)

Lägg in en beskrivande text om kursen 

Via funktionen kan du också lägga in en egen text som beskriver kursen. Texten kommer att visas tillsammans med bilden i stället för den text som kan finnas inlagd i Kopps/Ladok. Observera att texten inte kommer att ändras i Kopps/Ladok och att den fortsatt kommer att visas på studera.nu/jämför utbildningar.  

Texten bör inte vara längre än 2-3 meningar lång och bör alltid finnas på svenska, men även på engelska för kurser med engelska som undervisningsspråk.

Till verktyget

Sök fram din kurs i kurs- och programkatalogen: Sök kurs . Klicka på länken "Administrera Om kursen" för att logga in i administrationsverktyget. Välj sedan "Redigera" i rutan "Introduktion till kursen".

Mer hjälp?  

Detaljerade instruktioner för Introduktion till kursen

Behörighet för Om kursen

Kontakt och stöd för Om kursen

Om du har frågor, tekniska problem eller vill få hjälp av det lokala stödet på din skola när du ska publicera ditt Kurs-PM, hittar du kontaktuppgifterna på sidan Support för Om kursen .

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-06-27