Till innehåll på sidan

Introduktion till kursen

På sidan "Inför kursval" visas en bild och en kortare text som beskriver kursen. Samma beskrivning visas också i kurs-PM. Dessa uppgifter redigeras med hjälp av Om kursens administrationsverktyg, via funktionen "Introduktion till kursen". Nedan finns övergripande information om funktionen och hur man använder den.

Bilden och texten som visas på sidan "Inför kursval" kompletterar kursplanen och den kursgemensamma informationen som visas på samma sida. Se hur text och bild visas på sidan "Inför kursval" och i kurs-PM på Om kursens innehåll .

Redigera introduktion till kursen

Med hjälp av Om kursens administrationsverktyg och funktionen ”Introduktion till kursen” kan kursansvarig och examinator för kursen redigera den bild och text som visas på sidan "Inför kursval". Funktionen är uppbyggt i tre steg där man kan gå fram och tillbaka mellan de tre stegen. Det finns inbyggd vägledning i funktionen.

Har man inte redigerat bild och text via funktionen "Introduktion till kursen" visas per automatik en förvald bild (baserat på kursens huvudområde) och den s.k. kortbeskrivningen från Kopps/Ladok (om sådan finns inlagd i Kopps/Ladok) på sidan "Inför kursval". Finns ingen kortbeskrivning inlagd i Kopps/Ladok är det tomt runt bilden. 

Via funktionen kan man ersätta den förvalda bilden med en egen vald bild. Bilden kommer att visas med formatet 400px i bredd och 300px i höjd. 

Via funktionen kan man också lägga in en egen text som kommer att visas tillsammans med bilden istället för den text som kan finnas inlagd i Kopps/Ladok. Observera att texten inte kommer att ändras i Kopps/Ladok och att den fortsatt kommer att visas på studera.nu/jämför utbildningar

Tänk på att

  • Texten och bilden ska komplettera övrig information på sidan ”Inför kursval” och beskriva kursen för att hjälpa studenten att göra rätt kursval. Max antal tecken är 1500. 
  • Bilden ska vara dekorativ och knyta an till ämnet/kursen, men för att bilden ska uppfylla kraven för tillgänglighet ska bilden inte vara informationsbärande.
  • Filformatet för bilden måste vara .png eller .jpg.

Till verktyget

Sök fram din kurs i kurs- och programkatalogen: Sök kurs . Klicka på länken "Administrera Om kursen" för att logga in i administrationsverktyget. Välj sedan "Redigera" i rutan "Introduktion till kursen".

Mer hjälp?  

Detaljerade instruktioner för Introduktion till kursen

Behörighet för Om kursen

Behöver du hjälp, kontakta: it-support@kth.se

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-02-24