Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sidan Inför kursval

På sidan Inför kursval visas en bild och en kortare introducerande text som beskriver kursen. Dessa uppgifter redigeras med hjälp av Om kursens administrationsverktyg, via funktionen "Sidan Inför kursval". Även uppgifter under rubrikerna Kursupplägg samt Övrig information kan redigeras via funktionen. Nedan finns övergripande information om funktionen och hur man använder den.

Rubrikerna Kursupplägg och Övrig information kan nu ändras via administrationsverktyget

Nu kan du fylla i och redigera information under rubrikerna Kursupplägg och Övrig information under Om kursens administrationsverktyg. Läs mer längre ner på den här sidan.

Hitta kurs

Hitta kurs i Kurs- och programkatalogen.

Sök kurs

Redigera sidan Inför kursval

Med hjälp av Om kursens administrationsverktyg och funktionen ”Sidan Inför kursval” kan du som har behörighet att administrera Om kursen redigera den bild och kursbeskrivning som visas på sidan Inför kursval. Du kan även redigera text under rubrikerna Kursupplägg och Övrig information, som visas på samma sida.

Bild, kursbeskrivning samt kursupplägg ska komplettera övrig information på sidan Inför kursval.

Funktionen har två vägval, där du antingen väljer att redigera bild, kursbeskrivning och Kursupplägg, eller övrig information. Det finns inbyggd vägledning i funktionen.

Lägga in en bild  

Om du inte har laddat upp en egen bild visas en förvald bild per automatik. Via funktionen kan du ersätta den förvalda bilden med en egen vald bild. Bilden kommer att visas med formatet 400px i bredd och 300px i höjd. Verktyget formatanpassar bilden, så det behöver du inte göra själv.

Bilden ska vara dekorativ och knyta an till kursens ämne, men för att bilden ska uppfylla kraven för tillgänglighet ska bilden inte vara informationsbärande. Filformatet för bilden måste vara .png eller .jpg. 

Har du ingen egen bild finns en bildbank för fristående kurser. Alla bilder är gratis och redo att användas. Bildbank för fristående kurser (OneDrive)

Lägga in kursbeskrivning samt Kursupplägg

Via funktionen kan du lägga in en text som beskriver kursen. Texten kommer att visas bredvid din bild. Texten bör inte vara längre än 2-3 meningar lång och bör alltid finnas på svenska, men även på engelska för kurser med engelska som undervisningsspråk.

Via funktionen kan du också redigera rubriken Kursupplägg, där kan du lägga in text som på ett övergripande sätt beskriver hur undervisingen på kursen är upplagd. 

Lägga in Övrig information

Via funktionen kan du även lägga in information som inte passar in under någon annan rubrik, den text du lägger in under rubriken Övrig information visas sist på sidan Inför kursval.

Till verktyget

Sök fram din kurs i kurs- och programkatalogen: Sök kurs . Klicka på länken "Administrera Om kursen" för att logga in i administrationsverktyget. Välj sedan "Redigera" i rutan "Introduktion till kursen".

Mer hjälp?  

Detaljerade instruktioner för Sidan Inför kursval

Behörighet för Om kursen

Kontakt och stöd för Om kursen

Om du har frågor, tekniska problem eller vill få hjälp av det lokala stödet på din skola när du ska publicera ditt Kurs-PM, hittar du kontaktuppgifterna på sidan Support för Om kursen .