Till innehåll på sidan

Användarmanual för Introduktion till kursen

På sidan "Inför kursval" visas en bild och en kortare text som beskriver kursen. Dessa uppgifter redigeras med hjälp av Om kursens administrationsverktyg, via funktionen "Introduktion till kursen". Här finns detaljerade instruktioner för hur du använder funktionen "Introduktion till kursen".

 1. Logga in i Om kursens administrationsverktyg genom att söka fram din kurs i kurs- och programkatalogen: Sök kurs eller via länk i din personliga meny. Klicka på länken "Administrera Om kursen". Klicka på knappen ”Redigera” under rutan ”Introduktion till kursen”
 2. Välj bild. Använd antingen den förvalda bilden baserad på kursens huvudområde eller en egen vald bild. Klicka på "Egen vald bild" och "Välj bild". Den bild du väljer kommer att visas i formatet 400x300 pixlar. Mindre bilder kommer att skalas upp för att passa formatet, och större bilder formatanpassas automatiskt. Bilden måste vara i filformatet PNG eller JPG. Efter att egen bild har valts visas en informationstext om rättigheter att använda bilden, läs och kryssa sedan i check-boxen.
  Bilden ska vara dekorativ och knyta an till kursens ämne, men för att bilden ska uppfylla kraven för tillgänglighet ska bilden inte vara informationsbärande.
  Har du ingen egen bild finns en bildbank för fristående kurser. Alla bilder är gratis och redo att användas.
  Bildbank för fristående kurser (OneDrive)
 3. Ändra den introducerande texten. Klicka på knappen "Redigera text". Här kan du välja att lägga in en egen introducerande text för kursen. Texten bör alltid finnas på svenska, men även på engelska för kurser med engelska som undervisningsspråk. Finns text inlagd i Kopps/Ladok är det den texten som visas på sidan "Inför kursval" fram tills att du har lagt in en ny text via Om kursen. Ovanför textrutan finns funktioner för att formatera den introducerande beskrivningen med t.ex. kursiv text, punktlista m.m. Den introducerande texten bör inte vara längre än 2-3 meningar lång.
 4. Granska din text och bild. Klicka på knappen ”Granska” för att se hur den introducerande texten kommer att se ut innan den publiceras. Knappen ”Avbryt” tar dig tillbaka till verktygets startsida. Knappen ”Redigera text” tar dig tillbaka till föregående steg. Tar du bort din text helt är det texten från Kopps/Ladok som åter visas på sidan "Inför kursval". 
 5. Publicera din text och bild. Klicka på knappen ”Publicera” för att publicera din text och vald bild. Efter publicering hamnar du på administrationsverktygets startsida, och ett grönt informationsmeddelande om att Introduktion till kursen har publicerats visas. Den nya introducerande texten och vald bild visas nu visas på Om kursen.
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-26