Till innehåll på sidan

Om kursen

Om kursen är KTH:s officiella plats för kursinformation och består av ett antal webbsidor för varje kurs som har publicerats i kurs- och programkatalogen. Här finns övergripande kursinformation som är öppen för alla att ta del av. För att administrera vissa uppgifter på Om kursen finns administrationsverktyget Administrera om kursen.

Vad är Om kursen?

Om kursen består av ett antal webbsidor för varje kurs som publiceras i kurs- och programkatalogen. Här finns övergripande kursinformation som är öppen för alla att ta del av, t.ex. kursplaner, information om kursomgångar, kurs-PM, kursanalyser och en arkiv-sida som samlar all historisk dokumentation. Läs mer om Om kursens innehåll .

Studenter är den primära målgruppen för Om kursen. På Om kursen finns information som studenten behöver inför kursval, för att förbereda och gå kurs och efter kursens slut. I kursrummet i Canvas hittar studenterna sitt kursmaterial. 

Om kursen riktar sig också till examinator, kursansvarig och lärare och ger ett stöd för att informera studenter inför kursval och för att planera kursernas genomförande. Om kursen ger också stöd vid kursutveckling genom att kursanalyser med kursdata, kurs-PM och kursplan samlas på ett och samma ställe för varje genomförd kursomgång. 

Genom att använda Om kursens administrationsverktyg Administrera om kursen kan examinator, kursansvarig och lärare skapa och publicera kurs-PM. Examinator och kursansvarig kan även redigera kursens introduktion (bild och text) samt publicera färdigställda kursanalyser med kursdata.

Hur hjälper Om kursen mig och mina studenter?

Studenter har varit med i arbetet med att fram Om kursen och systemstödets mall för kurs-PM. I det arbetet framkom att det är viktigt för studenter att snabbt kunna hitta och ta del av kursinformationen. 

Därför finns Om kursen, en plats som är samma oavsett kurs.  

 • Om kursen samlar information på tillgängliga sidor
  • Informationen är alltid öppen. Studenten kan t.ex. inför kursval titta på tidigare kurs-PM för kursen samt kursanalyser för att göra ett bättre kursval.
  • Platsen lever upp till lagen om digital tillgänglighet.
  • Om kursen är byggt utifrån en avstämd struktur
   • Strukturen är avstämd med studenter 
   • Mallen för kurs-PM i systemstödet är anpassad till de riktlinjer som styr innehållet i ett kurs-PM
 • Om kursen är nåbar från fliken Kurser i Personliga menyn, men kan även sökas fram via kurs- och programkatalogen. 

En fördel för dig som examinator, kursansvarig eller lärare, är att du genom att använda verktyget för att skapa kurs-PM får hjälp med att publicera korrekt, rättssäker och kvalitetssäkrad information, genom att aktuell kursinformation hämtas till ditt kurs-PM från Kopps (tex uppgift om examination och lärandemål i kursplan och kontaktinformation). 

Skapa innehåll på Om kursen

Om kursen har ett administrationsverktyg, Administrera om kursen. Via verktyget kan den som har Behörigheter för Om kursen  redigera introduktion till kursen, skapa och publicera kurs-PM samt publicera färdigställda kursanalyser och kursdata.

Du loggar in i administrationsverktyget genom att söka fram din kurs via Sök kurs  i kurs- och programkatalogen, eller via länk i din personliga meny, och sedan klickar du på länken Administrera om kursen. Välj sedan något av funktionerna: Introduktion till kursen, Kurs-PM eller Kursanalys och kursdata.

Den kursinformation som hämtas från Kopps kan inte redigeras via Om kursens administrationsverktyg. Se Hämtad kursinformation  för information om hur man redigerar dessa uppgifter.

Information och detaljerade instruktioner för respektive funktion:

Introduktion till kursen

Kurs-PM

Kursanalys och kursdata

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-02