Till innehåll på sidan

Stöddokumentation

Här hittar du övrig stöddokumentation för Kopps.

Ämnesord till antagning.se

För fristående kurser ska ett eller flera ämnesord som beskriver kursens innehåll anges i bilagan till beslutet om att inrätta kurs. Ämnesorden läggs in i samband med att kursen etableras i Ladok. 

Ämnesord visas på antagning.se och är en hjälp för studenter som söker efter information om kurser via antagning.se eller via KTH:s sökverktyg för fristående kurser.

Kontakta ladok@kth.se  om du vill ändra ämnesorden efter att kursen har inrättats. Vilka ämnesord som är inlagda i Ladok/Kopps för kursen ser du genom att söka fram kursen i Kopps.  

Lista över ämnesord (antagning.se) (xlsx 22 kB)

Fritextsökning på antagning.se

Information om hur de sökord som läggs in i Kopps används vid fritextsökning på antagning.se. Sökorden läggs in i kurs i Kopps, i fältet "Sökord för antagning.se". Observera att du måste lägga in minst 10 tecken totalt i fältet i Kopps. Ska du endast lägga in ett ord som innehåller mindre än 10 tecken, tex ergonomi, så kan du tex lägga in: ergonomi, ergonomisk. 

Information om fritextsökning på antagning.se (pdf 241 kB)

Formulering av texter för målgrupp samt urvalskriterier 

Här hittar du instruktioner för hur du formulerar texter för målgrupp samt urvalskriterier. Texterna läggs in i kurstillfälle i Kopps. 

Formulering av texter gällande målgrupp och urvalskriterier (pdf 115 kB)

Styrdokument för arbetet med kurs- och utbildningsplaner samt läsårsplaner

Styrdokument

Processer inom området planera utbildningsutbud

Processer inom området planera utbildningsutbud

Kalendrar med stoppdatum för beslut om utbildningsutbud

Kalender med stoppdatum för beslut om utbildningsutbud - programkurser

Kalender med stoppdatum för beslut om utbildningsutbud - fristående kurs

Sammanställning av aktiviteter och datum för KTHs utbildningsutbud för program och programkurser

Aktiviteter och datum för KTHs utbildningsutbud för program och programkurser

Sammanställning av aktiviteter och datum för KTH:s utbud av fristående kurser

Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av fristående kurser

Innehållsansvarig:kopps@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-05