Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av fristående kurser

För att stödja beslutsfattare och handläggare finns här, i kronologisk ordning, aktiviteter och datum kring arbetet med KTH:s utbildningsutbud för fristående kurser

Frågor?

Vid frågor om formulering av behörighetskrav och publicering av utbudet kontakta antagningsgruppen via info@kth.se

Har du frågor om hanteringen av kurser, kursplaner och kurstillfällen i Kopps, kontakta kopps@kth.se

Vid frågor om mall för skolors uppdrag och beslut om utbildningsutbud, kontakta funktionsansvarig vid ledningskansliet via mehnhage@kth.se

Finansieringsform i Kopps

Ange finansieringsform "LL - Livslångt lärande" på kurstillfällen i Kopps. 

Om tidplanerna

Datumen i tabellerna nedan uppdateras inför varje termin, efter avstämning med utbildningsadministrativa utskottet.

Datum markerade med *) är samma varje år, och regleras i beslutet "Beslut om sista datum för att besluta om utbildningsutbud vid KTH", V-2022-0535 3.1

Processer för fristående kurser

Här hittar du processer och aktivitetsbeskrivningar för fristående kurser, från att ta fram kursutbud till publicering av kurserna och mottagande av studenter.

Processer för fristående kurser

Motsvarande information för utbildningsprogram och programkurser finns i tabellen Aktiviteter och datum för arbete med KTHs utbildningsutbud .

Kalender för fristående kurser