Till innehåll på sidan

Tidplaner för arbete med KTH:s utbildningsutbud

Tidplanerna visar aktiviteter och datum för arbetet med KTHs utbildningsutbud för program, programkurser och fristående kurser. Tidplanerna ger en överblick över bl.a. vilka datum som gäller för beslut om utbildnings- och kursplaner samt när uppgifter ska finnas inlagda i Kopps.

Tidplaner

Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av program och programkurser

Aktiviteter och datum för KTHs utbud av fristående kurser

Beslut

Vissa datum regleras i

Beslut om sista datum för beslut om utbildningsutbud och kurser för behörighetsgivande utbildning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå, V-2020-0873.

Kalender

Aktuella datum för beslut om utbildnings- och kursplan samt när uppgifter ska vara inlagda i Kopps visas även i nedan kalender för utbildningsadministration.

Kalender för utbildningsadministration

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-09-15