Till innehåll på sidan

Tidplaner för arbete med KTH:s utbildningsutbud

Tidplanerna visar aktiviteter och datum för arbetet med KTHs utbildningsutbud för program, programkurser och fristående kurser. Här hittar du bl.a. vilka datum som gäller för beslut om utbildnings- och kursplaner samt när uppgifter ska finnas inlagda i Kopps

Tidplaner

Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av program och programkurser

Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av fristående kurser

Beslut

Vissa datum regleras i Beslut om sista datum för beslut om utbildningsutbud och kurser för behörighetsgivande utbildning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå, V-2020-0873.

Kalender

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-08-24