Till innehåll på sidan

Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av fristående kurser

För att stödja beslutsfattare och handläggare finns här, i kronologisk ordning, aktiviteter och datum kring arbetet med KTH:s utbildningsutbud för fristående kurser.

Frågor?

Vid frågor om formulering av behörighetskrav och publicering av utbudet kontakta antagningsgruppen via info@kth.se

Har du frågor om hanteringen av kurser, kursplaner och kurstillfällen i Kopps, kontakta kopps@kth.se

Vid frågor om mall för skolors uppdrag och beslut om utbildningsutbud, kontakta funktionsansvarig vid ledningskansliet via mehnhage@kth.se

Finansieringsform i Kopps

Ange finansieringsform "LL - Livslångt lärande" på kurstillfällen i Kopps. 

Motsvarande information för utbildningsprogram och programkurser finns i tabellen Aktiviteter och datum för arbete med KTHs utbildningsutbud .

Kalender för fristående kurser

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-28