Till innehåll på sidan

Planera utbildningsutbud

För utbildning på förberedande, grund- och avancerad nivå beslutar rektor inför varje nytt läsår om KTH:s utbildningsutbud. Utbildningsplaner och kursplaner fastställs samt utbildningar görs sökbara. Personal på utbildningskansli eller motsv. på skola och GVS/EDO/AUA förbereder i Ladok, Kopps och NyA. Arbetet resulterar i att program och kurser är sökbara på antagning.se och information om utbildningarna är uppdaterade och publicerade på kth.se. För utbildning på forskarnivå beslutar rektor om inrättande av ämne på forskarnivå och tillhörande allmän studieplan samt om inrättande av doktorsprogram.

På denna sida publiceras beskrivningar av processer inom området planera utbildningsutbud:

Inrätta kurs och fastställa kursplan

Ändra kurs och kursplan

Avveckla kurs

Förändra programutbud samt hantera utbildningsplan

Allmän studieplan och doktorsprogram

Individuellt åtagande inom forskarutbildning

samt aktiviteter och datum för arbete med KTHs utbildningsutbud:

för utbildningsprogram och programkurser

för fristående kurser

Till startsidan för utbildningsadministrativa processer

Kontakt

För frågor om en specifik process se kontaktperson/processledare för den processen.

För allmänna frågor om utbildningsadministrativa processer kontakta Karin Hellmalm, hellmalm@kth.se

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-03