Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Planera utbildningsutbud

Visar beskrivna stödprocesser inom området planera utbildningsutbud

Kurs på förberedande, grund-, avancerad och forskarnivå

Inrätta kurs och fastställa kursplan

Ändra kurs och kursplan

Avveckla kurs

Ställa in kurstillfälle

Utbildning på förberedande, grund- och avancerad nivå

Förändra utbildningsutbud

Hantera utbildningsplan

Hantera utbildningssamarbete

Tidplaner för arbete med KTH:s utbildningsutbud

Tidplaner för arbete med KTH:s utbildningsutbud

Aktiviteter och datum för KTHs utbud av program och programkurser

Aktiviteter och datum för arbetet med fristående kurser

Utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan och doktorsprogram

Individuellt åtagande inom forskarutbildning

Åter till startsidan för utbildningsadministrativa processer

Kontakt

För frågor om en specifik process se kontaktperson/processledare för den processen.

För allmänna frågor om utbildningsadministrativa processer kontakta Karin Hellmalm, hellmalm@kth.se