Till innehåll på sidan

Avveckla kurs

När en kurs inte längre ska ges ska den avvecklas. Om kursen inte är avvecklad har student som varit registrerad på kursen utan att slutföra kursfordringarna, rätt att bli omregistrerad och examinerad.

En kurs avvecklas genom beslut enligt delegationsordning och andra styrdokument. Kursplanen ändras samtidigt avseende avvecklingsbeslut som ska tydliggöra studenters möjlighet att slutföra kursen. Ibland behövs även andra övergångsbestämmelser .

Studenter har rätt till, och ska ges möjlighet till, inflytande inför beslutet. Beslutet ska fattas i god tid och student som deltagit i kursen utan att avsluta den ska informeras. Mer detaljerad information om examinationsdatum med mera kan ges via webben.

Nyheter

2022-02-14: Processen har förenklats och förtydligats, bland annat har ett nytt steg
"8 Ändra kursens status till ”Under avveckling” i Kopps" införs som ett förtydligande.

Processmodell

Avveckla kurs (pdf 93 kB)

Processmodellen visar arbetsflödet från att anledningen utreds om varför kurs inte längre ska ges, till att avvecklingsperioden är slut och kursen är avvecklad i Ladok.

Följ aktivitetsrutorna i modellen. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningarna som återfinns nedan.

Aktiviteter

Starthändelse: Idé uppstår om att inte längre ge en kurs.

Avvecklingsperiod:

Om behov och resurser finns.
13 Besluta om förlängning av avvecklingsperioden
Sista examinationstermin ändras i kursplan. Fortsätt från och med aktivitet 6.

Resultat: Kursen är avvecklad och studenter ska inte längre examineras i kursen.

Mallar

Beslutsmallarna finns som stöd när uppgifter i en kursplan ska ändras vid avveckling av kurs. Mallar och instruktioner hittar du här.

Styrdokument

Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer

Processledning

Processägare

Åsa Gustafson, avdelningschef, GVS/MO

Processledare

Karin Almgren, utredare, GVS/MO

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren

Innehållsansvarig:Karin Almgren
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-02-15