Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Mall - avveckla kurs

Här finns beslutsmall för processen "avveckla kurs".

Till startsidan för process avveckla kurs

Nyheter

Från och med 2024-01-01 har rektor delegerat till skolornas fakultetsnämnder (tidigare skolchef) att avveckla kurs och upphäva kursplan.

Detta innebär att beslut om att avveckla kurs och upphäva kursplan fattas på nämndens möte och dokumenteras i mötets protokoll (beslutsmallen som skolchef använt behövs inte längre).

Beslutsbilagan för ändring av kursplan vid avveckling av kurs påverkas mycket lite av förändringen.

Om beslutsmallarna

 Undvik att spara ner mallar eftersom de kan komma att uppdateras.

Mallar

Bilaga - Ändring av kursplan vid avveckling av kurs (docx 554 kB)

Kontakt

 Frågor om mallarna och hur de ska användas besvaras av   Ledningskansliet  GVS/MO.