Till innehåll på sidan

Utbildningsadministrativa processer

För att stärka Ett KTH, samt möjliggöra ett effektivt, digitaliserat och rättssäkert utbildningsstöd kartläggs, beskrivs och publiceras utbildningsadministrativa processer. Här finner du som arbetar i processen att utbilda beskrivningar av relevanta processer (arbetsflöden) och dess ingående aktiviteter samt övrig information som är nödvändig vid administration eller handläggning.

Fotograf: Jann Lipka

Nyhet

Samtliga publicerade utbildningsadministrativa processer inklusive direktlänkar hittar du på sidan Lista processer . Du kan också klicka på kategorierna i vänstermenyn.

Varje sida innehåller länkar till mallar, formulär, lathundar, styrdokument och annat stödmaterial som är relevant för den aktuella processen.

Att utbilda

Processkarta för processen Att utbilda (pdf 262 kB)

Syftet med processkartan är att sätta de beskrivna och publicerade processerna i ett sammanhang.

Starthändelse: Arbete inför beslut om utbildningsutbud inför kommande läsår påbörjas

1 Planera utbildningsutbud

Delresultat: Program och kurser är sökbara på antagning.se och information om utbildningarna är uppdaterade och publicerade på kth.se

2 Förbereda utbildning

3 Hantera anmälan till utbildning

Delresultat: Uppgifter om antagna finns i ladok och hantering av studiedeltagande är möjlig

4 Påbörja utbildning

5 Genomföra utbildning

6 Avsluta utbildning

Processresultat: Student har avklarat sin utbildning och har erhållit sökt bevis

7 Hämta och sammanställa statistik sker löpande under processen.

Delresultat: Rapporter finns tillgängliga

Om de utbildningsadministrativa processerna

Innehållet på sidorna ska fungera som ett stöd i ditt dagliga arbete oavsett om du arbetar som lärare eller administratör på någon av KTH:s skolor eller på Gemensamt verksamhetsstöd (GVS), oavsett om du jobbar med utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Du ska också lätt kunna hitta den aktuella information som du behöver. Det kan till exempel vara beslutsmallar och länkar till styrdokument.

Varje process har en processägare och en processledare. Om du har några frågor som rör en process kontaktar du processledaren. Sidorna uppdateras och arbetsflödena (processmodellerna) utvärderas och kvalitetsgranskas regelbundet. Hur ofta detta sker varierar från process till process.

Att beskriva processer är ett pågående arbete och publicering av fler beskrivna processer sker löpande. Mer information om arbetet med utbildningsadministrativa processer hittar du på sidan Om processarbete . Du kan även kontakta Karin Hellmalm GVS/EDO hellmalm@kth.se .

Kontakt

För frågor om en specifik process se kontaktperson/processledare för den processen.

För allmänna frågor om utbildnignsadministrativa processer kontakta Karin Hellmalm, hellmalm@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-01-04