Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utbildningsadministrativa processer

För att stärka Ett KTH samt att möjliggöra ett effektivt, digitaliserat och rättssäkert utbildningsstöd kartläggs, beskrivs och publiceras utbildningsadministrativa processer.

Fotograf: Jann Lipka

De utbildningsadministrativa processerna fungerar som stöd i ditt dagliga arbete oavsett om du arbetar som lärare eller administratör på någon av KTH:s skolor eller i Verksamhetsstödet (VS).

Processerna beskriver stöd för arbete med utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå.

Du finner här processmodeller (arbetsflöden) och dess ingående aktiviteter samt övrig aktuell information som beslutsmallar, styrdokument, ansvarig kontaktperson och länkar till ytterligare information.

Roller i processerna

Varje process har en processägare och en processledare. För frågor som rör en process kontakta du processledaren eller angiven kontakt. Arbetsflödena (processmodellerna) utvärderas och uppdateras regelbundet. Hur ofta detta sker varierar från process till process.

Ett pågående arbete att beskriva processer

Att beskriva processer är ett pågående arbete och publicering av fler beskrivna processer sker löpande. Mer information om arbetet med utbildningsadministrativa processer hittar du på sidan Om processarbete .

Utbildning i processorienterat arbete

Ta gärna del av KTHs utbildning för anställda i processorienterat arbete .

Kontakt

För frågor om en specifik process se kontaktperson/processledare för den processen.

För allmänna frågor om utbildningsadministrativa processer kontakta Karin Hellmalm, hellmalm@kth.se