Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avsluta utbildning

Visar beskrivna stödprocesser inom området avsluta utbildning.

Utfärda examen

Utfärda kursbevis

Handlägga tillgodoräknande

Validera reell kompetens (för tillträde respektive för tillgodoräknande)

Åter till startsidan för utbildningsadministrativa processer

Kontakt

För frågor om en specifik process se kontaktperson/processledare för den processen.

För allmänna frågor om utbildningsadministrativa processer kontakta Karin Hellmalm, hellmalm@kth.se