Till innehåll på sidan

Avsluta utbildning

Efter avslutad utbildning ansöker student om examensbevis. Inkommen ansökan handläggs på utbildningskansli eller motsv. på skola och GVS/EDO/AUA i samarbete. GVS/EDO/AUA utfärdar examensbevis. Under studierna eller inför examen kan student ansöka om tillgodoräknande av studier. I vissa fall baseras beslut om tillgodoräknande på validering av reell kompetens. Validering av reell kompetens kan även ske i samband med ansökan till utbildning.

På denna sida publiceras beskrivningar av processer inom området avsluta utbildning:

Till startsidan för utbildningsadministrativa processer

Kontakt

För frågor om en specifik process se kontaktperson/processledare för den processen.

För allmänna frågor om utbildningsadministrativa processer kontakta Karin Hellmalm, hellmalm@kth.se

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-07-19