Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utfärda examen

Processen utfärda examen beskriver flödet från att en student eller doktorand ansöker om examen till att studenten/doktoranden har fått besked genom beslut om examen och i fåtalet fall beslut om avslag. Examenshandläggare inom Utbildningsstöd utför större delen av arbetet. Sakkunnig på skola är en annan viktig aktör.

Fotograf: Håkan Lindgren

Nyhet

Process hantera examen från ansökan till beslut genomgår utveckling under 2024.

Från och med 1 maj 2024 är examensbevisen e-stämplade. Information om verifiering av e-stämplingen återfinns på sista sidan i examensbeviset. När examensbeviset är utfärdat kommer en notis till student/doktorand per e-post. Examensbeviset laddas ner från Ladok för studenter eller Ladok för alumner.

Processmodell har uppdaterats och publicerades den 4 juni 2024. Beskrivningar av varje ingående aktivitet publiceras under hösten.

Kontakt: Examensgruppen på KTH

Processmodell

Följ aktivitetsrutorna i bilden.

Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktiviteterna nedan.

Processmodell utfärda examen (pdf 69 kB)

Aktivieter

Starthändelse

Student ansöker om examen

1 Kontrollera om inkommen ansökan är komplett (Examenshandläggare)

Om ansökan är komplett se aktivitet nr 6

Om ansökan inte är komplett:

2 Kontakta student för komplettering (Examenshandläggare)

Om komplettering inte inkommer

3 Avsluta ärende - ej komplett ansökan

Delresultat

Ärende avslutat och student informerad

Om komplettering inkommer

4 Komplettera ansökan (Student/doktorand)

5 Hantera inkommen komplettering (Examenshandläggare)

6 Granska examensansökan mot examenskrav (Examenshandläggare)

7 Inkomma med yttrande (Sakkunnig skola)

Om ansökan inte uppfyller krav för sökt examen

8 Avslå ansökan - uppfyller ej examenskrav (Enhetschef VS/EDO/AUA)

Delresultat

Avslag är beslutat och förmedlat

Om ansökan uppfyller krav för sökt examen

9 Förbereda examensbevis (Examenshandläggare)

10 Korrekturläsa förhandsgranskning (Examenshandläggare)

11 Korrigera i ladok enligt korrektur (Examenshandläggare)

12 Besluta om att utfärda examensbevis (Examenshandläggare)

13 Avsluta ärendet i ladok (Examenshandläggare)

14 Besvara frågor från student (Examenshandläggare)

Resultat

Student/doktorand har fått beslut om examen

15 Genomföra registervård (Examenshandläggare)

Resultat

Statistik om examen kan tas ut t.ex. inför årsredovisning

Alternativ starthändelse

Begäran om rättning/ändring inkommer

16 Göra rättningar/ändringar i utfärdat bevis (Examenshandläggare)

Därefter aktivitet 11 eller 12

Lathundar och användarutbildningar

Lathundar ladok: Tillgodoräknande och examen

Användarutbildningar: Tillgodoräknande och examen

Riktlinjer och styrdokument

Förvaltningslag (2017:900)

Högskoleförordning (1993:100)

Beslut om KTH:s grafiska profil (V-2013-0825)

Processledning

Processägare

Processledare

Maria Klarenfjord
Maria Klarenfjord gruppchef klare@kth.se 087906186 Profil

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren: examen@kth.se

För student: Examen