Till innehåll på sidan

Övergripande styrning

Här finns styrdokument för övergripande styrning, bland annat KTH:s arbetsordning och delegationordning.

Arbetsordningar, delegationsordningar och rutiner

Policyer

Universitetsövergripande

Val

Internrevisionen

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Riktlinje för internrevisionen (pdf 131 kB) 2024-02-20 Internrevisionen