Till innehåll på sidan

Övergripande styrning

Arbetsordningar, delegationsordningar och rutiner

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Arbetsordning vid KTH (pdf 423 kB) 2023-02-17 Ledningskansliet
Delegationsordning för KTH (pdf 474 kB) 2023-03-24 Ledningskansliet
Arbets- och delegationsordning för verksamhetsstödet vid KTH (pdf 475 kB) 2023-01-01 Ledningskansliet
Arbets- och delegationsordning för ABE-skolan  (länk) 2023-03-01 ABE
Arbets- och delegationsordning för CBH-skolan - -
Arbets- och delegationsordning för EECS-skolan - -
Arbets- och delegationsordning för ITM-skolan - -
Arbets- och delegationsordning för SCI-skolan  (länk) 2023-03-09 SCI

Policyer

Universitetsövergripande

Internrevisionen

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Riktlinje för internrevisionen (pdf 143 kB) 2020-02-20 Internrevisionen