Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Delegationsordning

Delegationsordning för CBH-skolan. Skolchefen för CBH-skolan har erhållit delegationer från rektor och vice rektor för forskning. Skolchefen har i sin tur möjlighet att vidaredelegera vissa av dessa beslutsrättigheter till andra funktioner inom skolan.

Delegationsordning på CBH

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt

Arbets- och delegationsordning vid CBH-skolan 2023 (pdf 209 kB)

2023-04-18

Skolledning

KTH:s övergripande styrdokument

Här finner du rektors och vice rektor för forsknings fördelning av beslutanderätt (Besluts- och delegationsordning) inom KTH, med vidaredelegationer av beslutanderätt ner till skolnivå.

Övergripande styrning